Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Ammattikorkeakoulujen opettajien pätevöitymiskoulu
Tekijä: Virekoski, Juha
Työn nimi: Kuka on Kuningas? - eli kuinka viestinnän oppilaitoksissa tehtävät tilaustyöt tulisi tuottaa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 84

Tiivistelmä:

Tutkielman tarkoitus on selvittää ammattikorkeakouluissa tehtävien audiovisuaalisten tilaustöiden tuottamistapaa silloin kun teoksen valmistamiseen liittyy oppilaitoksen ulkopuolinen tilaaja, joka ei ole av-yritys. Oppilaitosten, tilaajien ja av-yritysten välistä työnjakoa ei ole tutkittu, eikä vakiintuneita käytäntöjä ole, puhumattakaan yhteisistä pelisäännöistä, kuitenkin kaikki kolme osapuolta tarvitsevat toisiaan suoraan tai välillisesti. Ongelmakenttään liittyvä neljäs tekijä - opiskelija itse on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska ensin on katsottava miten toimivat ne tahot, jotka tekevät päätöksiä tialustöiden valmistamisesta oppilaitoksissa. Voidaan sanoa, että kolme tekee kauppaa ja yksi tekee työt. Tutkimuksen tavoitteena on löytää suuntaa-antavia näkökulmia syvemmälle keskustelulle, kuinka tilaustyöt tulisi tuottaa oppilaitoksissa yleisesti, koskien kaikkia taiteen- ja viestinnän opetusohjelmia eri oppiasteissa.

Aineisto: tutkielma
Asiasanat: tilaustyöt, av-teos, asiakastyöt, av-yritykset, av-tilaajat, taiteen- ja viestinnän oppilaitokset
Säilytyspaikka: kirjasto ja Muotoilun osasto
Salassapitoaika päättyy: