Osasto: Teollisen muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Käsi- ja taideteollisen alan koulutusohjelma
Tekijä: Niskala, Anne
Työn nimi: VALO-TAULU
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 65

Tiivistelmä:

Lopputyöni koostuu produktio-osasta, kirjallisesta osasta sekä lopputyönäyttelystä. Pääpaino työssäni on ollut produktio-osalla. Olen suunnitellut lopputyönäni valotauluja, joihin olen tehnyt valokuvaamalla kuvioita. Kuviot ovat valotauluissa pääosassa. Kokoelmaan kuuluu kahdeksan valotaulua. Valotaulujen materiaalina on puu, lasi ja muovi.

Kuvioiden ideoinnissa teemanani on ollut talvipuutarha. Ajatuksellisena johtolankana työssäni on ollut tunnelma, tunnelman luominen sekä se, voiko tunnelmia välittää toisille. Kirjallisessa osassa menetelmäni on kuvaileva. Kuvailen lopputyöprosessia ja siihen vaikuttaneita asioita. Kirjallinen osa ei ole tutkimus, vaan siinä esitetään asioita, jotka toimivat lähtökohtana tekemiselleni.

Valotaulut ovat esillä Esplanadin lavalla Helsingissä 15.-27.4.2003.

Aineisto: kirjallinen osa, valotaulut
Asiasanat: valotaulu, talvipuutarha, tunnelma, valo, varjo, valokuva, kuvio, koriste, tila
Säilytyspaikka: Taik:n kirjasto ja teollisen muotoilun osasto
Salassapitoaika päättyy: