Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Käsi- ja taideteollisuuden koulutusohjelma
Tekijä: Kuusimäki, Outi
Työn nimi: Luo - Lapponia korujen näytteilleasettelujärjestelmä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä:

Tiivistelmä:

Taideteollisen Korkeakoulun käsi- ja taideteollisuuden koulutusohjelman taiteen maisterin lopputyönä olen toteuttanut Lapponia Jewelry Oy:n visuaaliseen markkinointi-ilmeeseen liittyvän korujen esillepanokonseptin. Tavoitteena oli löytää uudenlainen ilme Lapponia Jewelry Oy:n korujen esillepanoon ja kehittää joustava, monipuolinen ja laadukas näytteilleasettelujärjestelmä korualan liikkeisiin, näyttelyihin ja messuosastoille. Kirjallinen osio sisältää prosessikuvauksen työstä. Prosessikuvaus jakautuu taustakartoitus- ja produktiiviseen osaan. Taustakartoituksessa olen tutustunut Lapponia Jewelry Oy:n brandi-identiteettiin ja tutustunut suomalaiseen korualaan myös asiakkaan näkökulmasta. Nämä elementit olen siirtänyt työni produktiiviseen osaan, jossa lähestyn näytteilleasettelun kokonaisuutta lavastuksellisuuden, tilan ja pakkauksellisuuden avulla. Moduulirakenteella olen pyrkinyt loogiseen, erilaiset kohteet ja tilat huomioon ottavaan ratkaisuun. Luonteeltaan samasta perusratkaisusta voi jokainen näytteilleasettaja rakentaa haluamansa kokoisen ja näköisen Lapponia korujen näytteilleasettelun.

Aineisto: kirjallinen osio, näytteilleasettelujärjestelmä
Asiasanat: visuaalinen markkinointi, brandi, korun muotokieli, ohutviiluvaneri, näytteilleasettelujärjestelmä, standit
Säilytyspaikka: Taideteollisen Korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: