Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Käsi- ja taideteollisen alan koulutusohjelma
Tekijä: Kotkas, Aki
Työn nimi: ´Freestyle dyykkaus´ eli suhteellisen vapaatyylisesti viritettyjä esineitä jätteestä.
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 106

Tiivistelmä:

Lopputyössä syvennyin jo itselleni tutuksi tulleeseen kierrätyskäsitöiden alueeseen käytännön kokeilujen kautta. Tarkoituksenani oli kokeellisien menetelmien avulla etsiä kierrätyskäsitöiden erilaisia mahdollisuuksia niin uniikkien kuin tuotteenomaisten esineiden materiaalina.
Näitä, luonteeltaan avoimia menetelmiä käyttäen tein kierrätysmateriaaleista, ts. hylätyistä esineistä ja esineiden osista uuden mallisia käyttöesineitä ja koostin niistä näyttelyn. Työ kehittyi ´vapaan´ tekemisen ja kokeilemisen tuloksien kautta, eli se ei noudattanut mitään ennalta määriteltyä prosessin muotoa.
Myös ilmaisullisella koristelulla on oma paikkansa ja merkityksensä projektissa.

Dokumenttiosuudessa kuvaan prosessin vaiheita ja siinä käytettyjä työmenetelmiä esinekohtaisesti, sekä arvioin kokeellisen ja vapaan prosessin merkityksiä ja sen tuottamia tuloksia.
Lisäksi pohdin esimerkkikuvia apuna käyttäen kierrätyskäsitöiden historiallisia ja kulttuurillisia taustoja, sekä niiden välittämiä merkityksiä, arvoja ja mahdollisuuksia nykypäivän yhteiskunnassa.

Tuottamani lopputyömateriaali: n.25 erilaista kierrätysmateriaaleista tehtyä esinettä variaatioineen, niistä koostuva näyttely Happihuone ^Ögalleriassa, töölönlahdella 2-14.7.2002 sekä kirjallinen/ kuvallinen dokumentti osuus.

Aineisto: Kirjallinen/kuvallinen dokumentti
Asiasanat: kierrätys, käsityö, kokeellinen käsityö, askartelu, tee-se-itse, jäte, materiaalilähtöinen suunnittelu, koristelu, itse-ilmaisu
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: