Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu
Tekijä: Kirjalainen, Erkki
Työn nimi: MemoryTrace - An interface to the memory of things
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 69

Tiivistelmä:

Lopputyön sisältö on ollut suunnitella ja toteuttaa palvelu, jonka avulla voidaan tallentaa esineisiin liittyviä muistoja. Tavoitteena on olut tuoda esille mahdollisuus, että esineeseen liittyvät muistot voisivat säilyä itse esineessä. Palvelun tarkoituksena on tarjota kenelle tahansa mahdollisuus luoda eräänlainen "muistijälki" omistaalleen esineelle. Tämän muistijäljen avulla kuka tahansa esineen käsiinsä saava henkilö kykenee lukemaan esineeseen liittyvät muistot.

Käytännössä toteutettu produktio on Internetissä toimiva palvelu, jonka avulla kuka tahansa kykenee internet selaimen avulla luomaan tällaisen muistijäljen haluamalleen esineelle. Muistijälkeen voidaan sisällyttää tekstiä sekä kuvia muistoihin liittyen. Luotu muistijälki linkitetään esineeseen kiinnittämällä tähän palvelun antama numeerinen koodi.

Produktio osuuden lisäksi lopputyö käsittää tutkimuksen. Tutkimuiksen tavoitteena on ollut löytää inspiraatiota sekä perusteitä palvelun suunnitelemiselle. Lähtökohtina on ollut tutkia ihmisten suhteita omistamiinsa tärkeisiin esineisiin näihin liittyvien muistojen kautta.

Lopputyön produktio-osuus sijaitsee osoitteessa: www.memorytrace.com

Aineisto: verkkosivut: www.memorytrace.com sekä kirjallinen osuus
Asiasanat: muistot, esineet, historia , muistijälki
Säilytyspaikka: Taik, kirjasto sekä muotoilun osasto
Salassapitoaika päättyy: -