Osasto: Teollinen muotoilu
Koulutusohjelma: Ammattikorkeakoulujen opettajien täydennysopinnot
Tekijä: Jaskari, Pasi
Työn nimi: Yrityskuvan suunnittelun johtaminen Pk-yrityksissä, Design management -toimintaohje
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 57

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite on rakentaa design management -toimintaohje yrityskuvan suunnittelun johtamiseen Pk -yrityksiin.Yrityskuvasta muodostetaan kokonaisuus, jonka osatekijät täydentävät toisiaan ja yritys ymmärtää niiden merkityksen liiketoiminnalle (tuotteet, viestintä, toimintaympäristö ja henkilöstön käyttäytyminen. Palvelun tarjoajana toimii Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kymidesign -tuotekehitys ja muotoilukeskus. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä neljän Kymenlaaksolaisen Pk-yrityksen kanssa.

Aineisto: Kirjallinen osa julkinen, toimintaohje salainen
Asiasanat: Design management, muotoilun johtaminen, image management, yrityskuva
Säilytyspaikka: Taideteollinen korkeakoulu, kirjasto
Salassapitoaika päättyy: