Osasto: Muotoilun laitos
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu
Tekijä: Ihanus, Mika
Työn nimi: Kaseva tools
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 38

Tiivistelmä:

Lopputyöni aihe on uuden materiaalin käyttöönottaminen perinteisessä käsityökalussa. Esittelen prosessikuvauksena Composites on Tour -kilpailuun osallistuneen KASEVA TOOLS -työn etenemisen suunnittelusta protomalliksi. Loppuarviossa esitän Olomuoto Oy:lle biokomposiitin suhteen suositeltavaa toimintamallia.
Esimerkkinä ja tarkastelun kohteena on työkalu, johon valettavasta termoplastisesta luonnonkuitumateriaalista valmistetaan kahvaosa. Suoritettavan prosessin tehtävänä on tuottaa kilpailutyö Composites on Tour -kilpailuun hyödyntäen biokuitukomposiittia.
Termoplastinen luonnonkuitukomposiitti, jota kutsutaan myös nimellä biokomposiitti, valmistetaan työkalujen kahvaosiksi ahtopuristamalla. Samalla testataan ja kehitetään ahtopuristamista ja materiaalin teksturoimista. Prosessissa liikutaan uuden termisen luonnonkuitukomposiittimateriaalin antamien mahdollisuuksien rajoissa. Valmistettavat protomallit toteutetaan terineen ja varsineen vastaamaan oikeaa tuotetta.

Pääkriteerit työlleni on asetettu kevaallä 2002 Composites on Tour- kilpailun yhteydessä seuraavan mukaan:
1. uusi termoplastinen materiaali mahdollisuuksineen
2. työkalujen ideoiminen ja suunnittelu yhteistyössä Janne Virkkusen kanssa. (Composites on Tour kilpailuesite: liite no. 3)
Työkalujen valinta, suunnittelu ja toteutetut mallit ovat osa Composites on Tour -kilpailun toista vaihetta ja tämän kirjallisen osion rinnalla muodostavat minun päättötyöni Taideteollisen korkeakoulun Muotoilun laitoksen Teollisen muotoilun osastolle.

Muotoilutoimisto Olomuoto Oy on toiminut Kaseva Tools projektin rahoittajana ja odottaa sijoitukselleen tuottoa. Tulosten esittelyn suhteen on noudatettu varovaisuutta Olomuoto Oy:n edun ja toiveen mukaisesti.

Aineisto: Kaseva tools raportti
Asiasanat: käsityökalu, komposiitti
Säilytyspaikka: Taideteollinen korkekoulu, kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -