Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Käsi- ja taideteollisen alan ko.
Tekijä: Bonde Jensen Kaarin ja Mäkelä Eija,
Työn nimi: Suomalainen Koru -kirja
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 18

Tiivistelmä:

Taiteen maisterin produktiopohjaisen lopputyömme aiheena on suomalaista korutaidetta esittelevän kirjan toimitustyö. Lopputyömme kirjallisessa osuudessa kuvaamme ja arvioimme kirjan toimitus- ja kustannusprosessia.

Vuosia korutaiteen parissa työskennelleinä totesimme suuren tarpeen tämän kaltaiselle julkaisulle, joten ryhdyimme suunnittelemaan ja toteuttamaan hanketta.

Kuvamateriaali kirjaa varten on kerätty kolmesta SUOMALAINEN KORU näyttelystä vuosilta 1996, 1998 ja 2001. Näin mukaan on valikoitunut 100 kuvaa 60 tekijältä. Kuvien lisäksi teokseen sisältyy kaksi artikkelia, joista toisessa käsitellään suomalaisen korutaiteen kehittymisen historiaa tähän päivään saakka ja toisessa sen taiteen kentälle siirtymisen problematiikkaa. Ne tilattiin Designmuseon johtajalta Marianne Aavilta ja filosofian tohtori Harri Kalhalta. Toimittajina ja kustantajina olemme kirjoittaneet noin kahden liuskan pituisen oman puheenvuoron. Teos on kolmikielinen: suomi, englanti ja espanja.

Kirjallisessa osuudessa selvitämme hankkeemme taustoja ja teoksen merkitystä suomalaiselle korutaiteelle. Kerromme toimitustyön eri vaiheet ja seikat joiden perusteella olemme ratkaisumme tehneet.

Suomalaisella korutaiteella on varsin lyhyt historia ja se on parhaillaan voimakkaassa kehitystilassa. Tätä taustaa vasten olemme molemmat kirjoittaneet analyysimme lopputyön kirjalliseen osuuteen. Analyyseissamme pohdimme korutaiteen tilaa maassamme ja myöskin oman työskentelymme vaikutuksia siihen.


Aineisto: Suomalainen Koru -kirja, lopputyön kirjallinen osuus
Asiasanat: korutaide, suomalainen koru
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: