Osasto: Teollisen muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu, TaM
Tekijä: Rikala Mikko Matias
Työn nimi: Junailijanaukio
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni aihe on Itä-Pasilan Junailijanaukion ja Resiinakujan saneerauksen yleissuunnitelman laatiminen, sekä Lemminkäinen Oyj:lle toteutettu asfalttikuvioinnin tuotekehitys. Lopputyössäni esitän Junailijanaukion yleissuunnitelman ja sen sisältämät eri osa-alueet. Lemminkäinen Oyj:lle tehdyt asfaltin pintakuviointisuunnitelmat esitän työssäni omana osa-alueenaan. Työni on tehty raportin muotoon, jossa yhdistyvät sekä produktio-osa, eli varsinainen suunnitelma, sekä kirjallinen osa, jossa tarkastelen suunnitelman laadinnan eri vaiheita ja lopullisten ratkaisujen muotoutumista. Työssäni ympäristönsuunnittelijana saan toimia monien eri alojen osaajien parissa. Arkkitehdit, maisema-arkkitehdit, rakennesuunnittelijat, melunlaskijat, geotekniikan insinöörit, hortonomit ja liikennesuunnittelijat värittävät päivittäin työpäivääni ja osallistuvat tiiviisti yhteisin projekteihimme kaikissa suunnittelun vaiheissa. Yhteistoiminta eri alojen asiantuntijoiden parissa on aina mielenkiintoinen, antoisa ja monella tapaa opettava kokemus. Työni dokumentointiosassa olen myös käsitellyt niitä ajatuksia, toiveita ja jopa ennakkoluuloja, jotka ovat muotoutuneet tai karisseet tiiviissä yhteistyössa eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Päätöksenteko ympäristönsuunnittelun alalla on monisyinen ja eri organisaatioista ja tahoista riippuva prosessi. Tämän vuoksi analysoin myös niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet siinä määrin suunnittelutyöhöni ja henkilökohtaisiin ratkaisuihini, että olen joutunut tekemään välttämättömiä kompromisseja tai muuttamaan alkuperäisiä ideoitani.

Aineisto: Raportti
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 54
Salassapitoaika päättyy: