Osasto: Teollinen muotoilu
Koulutusohjelma: MA
Tekijä: Nummela, Juha
Työn nimi: Muotoilua rajapinnassa - K1
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 188

Tiivistelmä:

Työn teoriaosassa kartoitan niitä tekijöitä, joiden avulla suomalaiset muotoilijat rakentavat ammatillista identiteettiään. Tarkasteluni kohteena ovat yksilöt ja yhteisöt, jotka edustavat kahta suomalaisen tuotesuunnittelun keskeistä osa-aluetta, teollista muotoilua ja yksilömuotoilua. Yhtenä tavoitteenani on herättää keskustelua siitä, kuinka hyvin kansallisesti vakiintunut tapa luokitella muotoilun tekijöitä lähinnä heidän koulutustaustansa ja asiakasreferenssiensä perusteella pystyy vastaamaan ympäröivässä maailmassa tapahtuviin muutoksiin. Esitän myös näkemykseni vaihtoehtoisesta tavasta rakentaa vahva muotoilullinen identiteetti.

Työn produktio-osana olen muotoillut K1:n, pinoutuvan pikkutuolin. Tuolin materiaalit ovat viilupuriste ja teräs. Tuolin muotoilun keskeisimpänä työvälineenä olen käyttänyt kehittyneitä tietokoneavusteisia suunnitteluvälineitä. Innovatiivisen muotoilun mahdollistavan prosessinhallinnan opettelun lisäksi produktion tekemisen tavoitteena on ollut edesauttaa minua rakentemaan omaa, tunnistettavaa ammatillista identiteettiäni.

Aineisto: 2 nidettä, tuolin prototyyppi
Asiasanat: Identiteetti, innovaatio, tietokone, tuoli
Säilytyspaikka: TaiK TMO, kirjasto; tuolin proto tekijällä
Salassapitoaika päättyy: -