Osasto: Teollisen muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Käsi- ja taideteollinen koulutusohjelma
Tekijä: Mikkonen Anu
Työn nimi: Loci, kaapin muotoilu
Työn laji: Lopputyö

Lopputyön aiheena on uniikki huonekalu, kaappi. Kirjallinen osa pyrkii kuvaamaan työprosessin etenemistä.Työn lähtokohta on ollut osittain taidehistoriallinen kuvamateriaali.Työn kirjallisessa osassa on mukana vain osa tekijän kokoamasta kuvamateriaalista: se minkä tekijä on katsonut oleelliseksi. Keskeisessä osassa on ollut viime vuosisadan vaihteen huonekalumuotoilu. Kirjallinen osa sisältää kuvauksen kaapin historiasta, sekä esittelee tekijää kiinnostaneita suunittelijoita ja joitakin heidän teoksiaan. Raportti sisältää myös kuvauksen kaapin valmistuksesta luonnoksin ja valokuvin. Kaapin (120 cm x 80 cm x 40 cm) materiaalina on koivu.

Aineisto: kirjallinen osa, diakuvat kirjasto, kaappi tekijän hallussa
Asiasanat: taidekäsityö, kaappi, taideteollisuuden historia
Säilytyspaikka: TAIK TMO, kirjasto, kaappi tekijän hallussa
Sivumäärä: 41
Salassapitoaika päättyy: