Osasto: Teollinen muotoilu
Koulutusohjelma: Taiteen maisteri
Tekijä: Linkola Ville
Työn nimi: Ruostumattoman teräksen uusien ulottuvuuksien kartoittaminen ja soveltaminen käytäntöön
Työn laji: Lopputyö

Pyrin lopputyössäni kartoittamaan mahdollisimman tarkasti ruostumattoman teräksen nykyaikaisia muotoilukeinoja. Tutkimukseni sisältää sekä jo käytössä olevia muovaus-, muokkaus-, viimeistely- ja liittämismenetelmiä että vielä kehittelyasteella olevia, marginaalisia tulevaisuuden työstömahdollisuuksia. Kartoituksen tarkoituksena on edistää ruostumattoman teräksen käyttöä designtuotteissa tuomalla esille ominaisuuksia, joiden ansiosta materiaalin monipuolinen käyttö on perusteltua: kemiallinen kestävyys eli korroosionkestävyys, mekaaninen kestävyys sekä tietenkin ulkonäköön liittyvät seikat. Tavoitteenani on löytää ruostumattoman teräksen uusia ulottuvuuksia ja avartaa sen käyttöalueita muuttamalla materiaalin kliinisen kylmää imagoa monipuolisemmaksi uusien ja ennakkoluulottomien käsittelykeinojen avulla. Lopputyöni on toteutukseltaan kaksiosainen: tutkimus- ja kartoitusvaiheen jälkeen on vielä vuorossa produktio-osa. Produktiossa on tarkoituksena käsitellä terästä uudella tavalla tutkimusta hyödyntäen muotoilemalla pyöräteline tilaajan tarpeisiin. Telineen suunnittelussa on otettu huomioon tilaajan erityistoiveiden lisäksi myös turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat: kaikki materiaalit sekä kestäviä että kierrätettäviä. Polkupyörätelineen kiilamaisia rakenneyksiköitä luovasti yhteenliittämällä aikaansaadaan vaihtelevia kokonaisuuksia tilan, ympäristön ja tarpeen mukaan.

Aineisto: Tutkielma
Asiasanat: Ruostumaton teräs, muotoilu
Säilytyspaikka: Taik, kirjasto ja osasto
Sivumäärä: 80
Salassapitoaika päättyy: