Osasto: Teollinen Muotoilu
Koulutusohjelma: Taiteen maisteri
Tekijä: Kärkkäinen, Jouko
Työn nimi: Aaltoja. Tilateos Swell Wood -elementeistä.
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 128

Tiivistelmä:

Lopputyöni tarkoitus on osoittaa Swell Wood -elementtien soveltuvuus tilateoksessa, jonka toteutin tavaratalo Stockmann Oy:n Argoshalliin Helsinkiin kesällä 2002.
Elementit perustuvat yritysyhteistyön pohjalta kehittämääni valmistusmenetelmään, jonka konkreettinen sovellusesimerkki tilateos on.
Teoksella pyrin elementtien esteettiseen käyttöön suuressa mittakaavassa julkisessa tilassa. Tilateoksen tavoitteena on herättää keskustelua muotoilun, sisustamisen ja taiteen raja-aidoista.
Kokonaisuudessaan lopputyöni tarkoitus on esitellä tuotettu uusi sovellus ja todentaa itsenäisen muotoiluprosessin hallinta, joka vastaa Teollisen muotoilun Taiteen maisterin opinnäytteen vaatimuksiin.
Lopputyöni koostuu tilateoksen toteuttamisesta ja sen dokumentoidusta osasta, joka tämä on.
Lopputyössäni käytän nimeä Swell Wood -elementti tarkoittaen yhtä tilateoksen modulia ja samaa kuin "vanerinen paneeli" tai "laakamateriaalia oleva paneeli". Itse tilateoksesta en käytä muuta nimeä kuin tilateos.

Aineisto: kirjallinen osa, kuvat
Asiasanat: vaneri, elementti, aalto, puu, pinta, sisustus, akustiikka, taide
Säilytyspaikka: Taikin kirjasto, Teollisen muotoilun osasto
Salassapitoaika päättyy: