Osasto: Teollisen muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu, TaM
Tekijä: Hakari Tomi
Työn nimi: Käyttäjäkokemus rajoittavassa mediassa - tekstiviestipalvelun suunnittelu
Työn laji: Lopputyö

Muotoilullisen osaamisen hyödyntäminen virtuaalisten tuotteiden - erityisesti ohjelmistotuotteiden - suunnittelussa on alue, jossa olisi paljon kehittämistä. Tyypillisesti nämä tuotteet ovat toiminnallisuudeltaan monipuolisia, joten niiden käyttöliittymien suunnitteluun tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Omana alanaan näistä sovelluksista ovat mobiilipalvelut, joilla on lisäksi muutamia erityispiirteitä: käytettävä laite on erittäin henkilökohtainen, media asettaa suuria rajoituksia käyttäjän ja palvelun väliselle vuorovaikutukselle sekä lisäksi käyttäjäkunta on tyypillisesti todella laaja. Tämän takia käyttäjä ja käyttäjän tarpeet tulisi ottaa erityisen hyvin huomioon palvelun suunnittelussa. Käyttäjäkokemus rajoittavassa mediassa - tekstiviestipalvelun suunnittelu valottaa suunnitteluun liittyviä seikkoja sekä kertoo esimerkkien avulla, miten tekstiviestipalvelu pitäisi suunnitella, jotta se muodostaisi mahdollisimman positiivisen käyttäjäkokemuksen.

Aineisto: Kirja
Asiasanat: käyttäjäkokemus, käytettävyys, mobiilipalvelut
Säilytyspaikka: TaiK kirjasto (1 kpl), TMO (2 kpl)
Sivumäärä: 69
Salassapitoaika päättyy: