Osasto: Teollinen muotoilu
Koulutusohjelma: MA
Tekijä: Saarinen Pasi Aleksi
Työn nimi: nine2five recordings : Levy-yhtiön brändi
Työn laji: Lopputyö

Työ pyrkii avaamaan lukijalle näkökulman pienen elektroniseen underground-musiikkiin erikoistuneen levy-yhtiön syntyyn, taustoihin, brändin rakentamisen prosessiin sekä sen käytännön toteutuksiin. Kirjan tekstissä on vahvimmin kuultavissa tekijän omat mielipiteet ja tuntemukset suunnitteluprosessiin vaikuttavista tekijöistä ja sen tarkoitus on tukea muuten visuaalispainotteista ulkoasua.Yhtiön WWW-sivusto on arkistoitu CD-ROM:lle nk. off-line versiona. Lisäksi levy-yhtiön julkaisemat kaksi ensimmäistä vinyyli EP:tä on liitetty kokonaisuuteen edustamaan yhyiön tuotteita, joissa fiktiivinen brändi konkretisoituu.

Aineisto: Kirja, CD-rom, 2kpl vinyyli EP:tä
Asiasanat: Levy-yhtiö, label, vinyyli, DJ, brändi
Säilytyspaikka: Kirjasto ja osasto
Sivumäärä: 58
Salassapitoaika päättyy: