Osasto: TMO
Koulutusohjelma: Teollinen Muotoilu
Tekijä: Välimaa Mika
Työn nimi: Visuaalisen tietokannan suunnittelu metsäharvesterisimulaattoriin
Työn laji: Lopputyö

Virtuaaliaiheinen lopputyöni käsittää kolmiulotteisen visuaalisen tietokannan suunnittelun ja toteutuksen reaaliajassa toimivaan täysin interaktiiviseen metsäharvesterikoulutussimulaattoriin. Projektissa mukana olleet yritykset ovat Sisu Logging (nykyään Partek Forest) ja Lateral Logic, jonka Mathengine osti projektin aikana. Projektin tarkoituksena oli kehittää koulutussimulaattori, joka vastaisi visuaalisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman paljon aidolla harvesterilla ajamista. Projektin tarkoituksena oli lyhentää harvesterikuljettajien oppiaikaa varsinkin koulutusjakson alussa. Työn lopputuloksena oli prototyyppi harvesterisimulaattorista, jota myydään Skandinaviassa ja Pohjois-Amerikassa. Simulaattorijärjestelmään kuuluvat aito harvesterituoli ohjauslaitteineen ja tietokoneineen, ohjelmistojen ajotietokone, valittavissa oleva näyttölaite ja simulaatio-ohjelmat tietokantoineen. Simulaattorin toimintaan liittyy useita ohjelmistoja. Näistä ensisijaisina ovat dynamiikka- ja törmäystarkasteluohjelmat, joitten avulla jäljitellään objektien luonnollisia liikkeitä reaaliajassa. Itse harvesterisovellus on koodattu SGI:n Iris Performer ohjelman yhteyteen, joka huolehtii myös renderoinnista. Lisäksi simulaattoriin kuuluu muita ohjelmia, jotka huolehtivat tietokoneitten välisestä tiedonsiirrosta. Simulaatio-ohjelmien ajamiseen käytetään SGI:n Onyx 2 ja Octane tietokoneita. Lopputyöraportissa pyrin antamaan yleiskuvan tietokoneitten kolmiulotteisesta reaaliaikamaailmasta, sen visuaalisesta tasosta esimerkein ja siinä vallitsevista rajoitteista grafiikan suhteen. Harvesterisimulaattorin visuaalisen tietokannan kehityksen ja siihen kuuluneet työvaiheet esitän alusta loppuun runsain kuvin ja selostuksin. Lopuksi pohdin reaaliaikaisen simulaation ja harvesterisimulaattorin tulevaisuutta. Visuaalisen työn geometrian rakensin pääasiassa Alias-|Wavefrontin Alias Designer ohjelmalla ja objektien optimoinnin ja teksturoinnin suoritin MultiGenin GameGen II ohjelmalla. Prosessiin kuului myös valokuvausta, skannausta ja kuvankäsittelyä lähinnä PhotoShop ja Gimp ohjelmilla. Dokumentoinnin HTML tiedostojen tekemiseen käytin FrontPage ohjelmaa. Tämän lisäksi käytin useita muita ohjelmia tiedon siirtämisessä, muuntamisessa ja materiaalin kokoamisessa. Raportti on HTML muodossa ja se on selattavissa Internetselaimella suoraan CD-ROM levyltä.

Aineisto: CD-ROM
Asiasanat: harvesteri, reaaliaika, simulaattori
Säilytyspaikka: TMO ja kirjasto
Sivumäärä: n.60
Salassapitoaika päättyy: 30.12.2002