Osasto: Teollinen muotoilu
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu
Tekijä: Saunamäki Jarkko
Työn nimi: Tutkimus matkapuhelimien mekaanisen suojaamisen kaupallisesta potentiaalista, teknisistä ja muotoilullisista toteutusmahdollisuuksista
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni perustuu Muodos Oy:n asiakkaan, Moduleo Oy:n, asettamiin tavoitteisiin. Pääpaino oli tutkia vedenpitävien matkapuhelinkoteloiden ominaisuuksia ja kuluttajien kiinnostusta tuotteeseen. Tietojen selvittämiseen käytin conjoint -analyysiä. Vastanneista lähes kaikki katsoivat tarvitsevansa matkapuhelinkoteloa. Halutut ominaisuudet toteutuvat asiakkaan uusissa malleissa. Tuotevertailun mukaan Moduleon tuotteet eli Boxitit vastasivat parhaiten kuluttajien tarpeisiin. Markkinoilla olevien matkapuhelinkoteloiden vertailun perusteella Boxitien tuotekehitystä kannattaisi suunnata koteloiden modulaariseen valmistettavuuteen. Nykyiset Boxitit ovat suunniteltu lähinnä avoimille matkapuhelimille. Lopputyön produktio-osuudessa esitin teknisiä ideoita kuinka vedenpitävä matkapuhelinkotelo suojakannellisille puhelimille voitaisiin toteuttaa, yleispätevä sovellus kaikille kannellisille matkapuhelinmalleille, sekä luonnoksia yleis- ja mallikohtaisista matkapuhelinkoteloista.

Aineisto: Lopputyökirja
Asiasanat: Teollinen muotoilu, matkapuhelinkotelo, conjoint -analyysi
Säilytyspaikka: Taideteollisen kk:n kirjasto ja teollisen muotoilu
Sivumäärä: 98
Salassapitoaika päättyy: 08.09.2002