Osasto: Teollisen muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Käsi- ja taideteollisen alan koulutusohjelma
Tekijä: Rautkallio Laura
Työn nimi:
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni aiheena on puutarha ja sen osoittaminen korussa. Työni koostuu kahdesta osasta: kirjallisesta työstä ja taiteellisesta produktiosta. Kirjallisessa työssäni käsittelen puutarhaa neljästä eri näkökulmasta. Pyrin pitämään taiteellisen prosessin jatkuvasti mukana tarkastelussa. Tämä on tärkeää, jotta lukijalle selviää puutarhan ja taiteellisen produktion yhteys. Taiteellinen produktioni käsittää seitsemän hopeasta valmistettua rintakorua. Rintakorut ovat eräänlaisia portteja sielun maisemaamme - sisällä kasvavaan puutarhaamme. Puutarha voi olla samanlainen muistutus luonnosta, mitä koru on puutarhasta. Korussa saatamme kantaa muistoa tai tunnetta puutarhasta. Koru voi toimia talismaanina, merkkinä jostain, jota haluamme erityisesti muistaa. Muiston ja tunteen säilöminen ja mukana kantaminen on tutkintotyöni johtava ajatus.

Aineisto: Kirjallinen työ ja taiteellinen produktio (seitsemän rintakorua)
Asiasanat: puutarha, koru, elämys
Säilytyspaikka: Kirjasto
Sivumäärä: 88
Salassapitoaika päättyy: