Osasto: Teollisen muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Käsi- ja taideteollisen alan koulutusohjelma
Tekijä: Pasanen Reija
Työn nimi: Leikkipuisto Lammen ulkovalaistussuunnitelma
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni aihe on leikkipuiston ulkovalaistus.  Työ sai varsinaisen muotonsa, kun yhteistyö Helsingin rakennusviraston
viherosaston kanssa konkretisoitui Kontulan leikkipuisto Lammen ulkovalaistussuunnitelmaan.  Työstä tuli Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston viherosaston teettämän Pohjois-Kontulan kaupunginosapuiston ja sen
lähiympäristön yleissuunnitelman osasuunnitelma.

Lopputyöni sisältää Yleisen teoria -osan I, joka käsittelee Helsingin kaupungin leikkipuistotoiminnan kehitystä sekä sen
yleisiä periaatteita.  Leikkipuisto Lammen ulkovalaistussuunnitelma -osa II, kuvaa Lammen leikkipuiston
ulkovalaistussuunnitelmaa sekä suunnittelun apuna käyttämääni suunnittelumenetelmää.  Lisäksi Liitteet -osassa III, on
raporttia täydentäviä tekstikappaleita ja taulukoita.  Valaistussuunnitelma on havainnollistettu pienoismallin (1:100)
avulla.  Mallista otetut valokuvat sekä valaistussuunnitelman detalji-, poikkileikkaus- ja karttakuvat on yhdessä
suunnitelmaa kuvaavan tekstin kanssa tallennettu CD-R -levylle.

Valoa tilan hahmottamiseksi, valoa leikkiin ja valoa elämyksiin ovat tasot, joista leikkipuisto Lammen valaistussuunnitelma
rakentuu.  Valoa tilan hahmottamiseksi -tasossa olen soveltanut mielikuvateoriaa apuna tilan jäsentämisessä.  Leikkitoiminnan
kartoittaminen eri vuodenaikoina auttoi Lammen leikkipuistossa tapahtuvan toiminnan kokonaiskuvan muodostamisessa.  Valoa
leikkiin -tasossa onkin huomioitu leikin kannalta keskeiset alueet.  Valoa elämyksiin -taso tuo mukanaan ratkaisut, jotka
perustuvat Lammen pedagogiseen toimintasuunnitelmaan, sillä kohteena ovat leikkipuistoa kiertävä luontopolku sekä erilaiset
tapahtumat.

Leikkipuisto Lammen peruskorjaus toteutetaan v. 2001-2.

Aineisto: Kirjallinen raportti ja CD-R -levy
Asiasanat: valaistussuunnittelu, leikkipuistotoiminta
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Sivumäärä: 56
Salassapitoaika päättyy: 15.5.2000