Osasto: TMO
Koulutusohjelma: Käsi- ja taideteollisuusala
Tekijä: Hänninen Soila
Työn nimi: AB OVO
Työn laji: Lopputyö

Olen lopputyössäni tutkinut erilaisten optisten kuitujen eli valokuitujen yhdistämistä eri materiaaleihin. Tarkoituksenani on ollut löytää uusia käyttösovelluksia valokuiduille. Lopputyötäni ovat ajallisesti rajanneet AB OVO - näyttely INTO galleriassa vuoden 2000 alussa ja OVO - näyttely Taideteollisuusmuseossa saman vuoden kesän aikana. Kyseisten näyttelyiden ollessa osittain toiminnan motiiveina kin, olen toteuttanut eri tekniikoilla lopputuotteiksi näyttelyllisen munanmuotoisia valoteoksia. Onnistuin tutkimuksissani ratkomaan valokuitujen ja eri materiaalien yhdistämiseen liittyviä ongelmia ainakin muutamien paperitekniikoiden, silikonin sekä osittain valuhartsin ja lasikuitulaminoinnin alueilta. OVO-näyttelyssäni, minulla oli yleisölle palautekysely teoksistani, mistä minun oli tarkoitus tehdä pieni tutkimus lopputyön liitteeksi. Vastauksia tuli kuitenkin niin paljon, että puran otannan lopullisesti myöhemmin erillisenä tutkimuksena. Olen tässä lopputyössä käsitellyt kyselyä ja vastauksia lähinnä määrällisesti, ensimmäisen karkean jaotteluni perusteella. Lopputyöni on kuvaus materiaalikokeilujeni matkasta näyttelyteoksiksi, yritysyhteistyöstä, sekä laajemmin näyttelyn tekemiseen liittyvästä työprosessista ja sen eri osa-alueista.

Aineisto: nide ja tiivistelmä
Asiasanat: valokuidut,AB OVO, OVO, valoteos
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Sivumäärä: 45
Salassapitoaika päättyy: