Osasto: Teollisen muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Käsi- ja taideteollisen alan koulutusohjelma TaM
Tekijä: Ahokas Minna
Työn nimi: Laukku- ja säilytinmallisto Woodnotes Oy:lle
Työn laji: Lopputyö

Opinnäytetyöni on uuden laukku- ja säilytinmalliston suunnittelu Woodnotes Oy:lle. Laukkumalliston suunnittelu on osa yrityksen laukkukonseptin uudistamista. Opinnäytetyöni on produktiivinen. Tutkimusongelmanani on ollut tutkia ja suunnitella tuotesarja- ja mallisto, joka on samansuuntainen Woodnotesin designin ja liiketoiminnallisen linjan kanssa. Olen lähestynyt aiheeni tutkimusta Woodnotesin yrityskuvaan vaikuttavien tekijöiden kautta. Keskeisiä yrityskuvaan vaikuttavia tekijöitä ovat paperinarun innovatiivinen jalostaminen ja tuotekehitys nykyaikaisen käyttötekstiilin raaka-aineeksi, paperinarun ja designin merkitys kilpailutekijänä sekä brandin ja palvelutoiminnan johdonmukainen rakentaminen. Olen tutkinut Woodnotesin markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden vaikutusta uusien tuotteiden suunnittelussa. Laukkujen ja säilyttimien suunnittelua olen lähestynyt muotoillun esineen ja arjen estetiikan kautta. Muotoiluvalintani olen tehnyt tuotteiden arkkityyppiajattelun, funktionaalisuuden ja minimalismin hengessä. Laukkujen materiaalien historiaa ja laukkujen sosiaalista, psykologista ja kulttuurista merkitystä olen tutkinut laukkuja käsittelevän kirjallisuuden avulla. Markkinoiden laukkutarjontaa olen seurannut tarkkailemalla vähittäismyyntikanavia. Kuluttajatutkimusta suoritin havainnoimalla, jota vahvistin tekemällä kuluttajakyselyn. Suunnitteluprosessini eteni ideointi- ja luonnosteluvaiheen kautta luonnosten näyttöön Woodnotesissa ja ensimmäisten protomallien tuottamiseen sekä tuotekehitysvaiheen kautta tuotantovalmiiksi tuotesarjoiksi. Suunnittelemistani laukku- ja säilytinmalleista Woodnotes vali

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 122
Salassapitoaika päättyy: