LÖNNSTRÖM, Varpu

CHARLES RENNIE MACINTOSH - TABLE DESIGNS

Lopputyö 4. 5. 1993

Tähän tutkimukseen on mittaamalla ja piirtämällä dokumentoitu 29 skotlantilaisen modernin arkkitehtuurin uranuurtajan Charles Rennie Mackintoshin suunnitelemaa pöytää, joista on kirjalliseen osaan tehty analyysi.

Mackintoshin (1868-1928) tyylissä voidaan nähdä pohjoisen gotiikan ja eurooppalaisen vuosisadanvaihteen symbolismin vivahteita. Hänen maineensa perustuu rakennusarkkitehtuurin lisäksi paljolti myös huonekaluihin. Mackintoshin harvat säilyneet pöytäpiirustukset osoittavat selvästi hänen huonekalusuunnitelmiensa geometrisen lähestymistavan. Hänen pöytämuotoilulleen ominainen rytmillinen ja koristeellinen vaikutelma syntyy toistamalla, muuntamalla ja yhdistelemällä yksinkertaisia muotoja eri tavoin.

Varhaisimmissa pöydissä konstruktio seuraa vielä perinteisiä malleja, mutta vähitellen hän yhdistää muodon ja rakenteen siten, että rakenteellinen osa itsessään toimii koristeellisena elementtinä ja esineen muodon veistoksellisuus korostuu. Joissakin pöydissä näkyy pyrkimys vähentää rakenteellisia osia vain välttämättömiin. Toiset pöydistä muistuttavat lähes palapeliä, jossa jokainen osa sopii toiseen ja muodostaa samalla koristeellisen rakenteen. Luonnonmotiivien käyttö harkittuina koristeina on Mackintoshin huonekaluille tunnusomaista, mutta myöhemmissä pöydissä geometriset aiheet korostuvat yhä enemmän, jolloin rakenne itsessään on jo koristeellinen.

Mackintoshin pöydissä muoto, rakenne ja koristelu ovat erottamattomissa toisistaan, mutta niissä olevat koristeelliset elementit, joissa ilmenee suunnittelijansa rikas mielikuvitus, antavat hänen pöydilleen viimeistellyn ja jäljittelemättömän omaperäisen ulkomuodon.

AINEISTO: kirjallinen osa, valokuvakopiot, piirustukset
ASIASANAT: Mackintosh-pöydät
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun laitos