LAHTI-NUUTTILA, Liisa

SYNNYTYSSAIRAALAN LEPOTUOLI JA PÖYTÄ

Lopputyö 5. 11. 1993

Työni tarkoituksena on suunnitella synnytyssairaalan osastoilla (ei synnytystilanteissa) käytettävä lepotuoli, jonka käyttäjäryhmänä ovat sekä odottavat että vastasynnyttäneet äidit. Tuolin suunnittelussa olen pyrkinyt ottamaan huomioon kyseisten käyttäjäryhmien erityisvaatimukset: ruumiinrakenteen fysiologiset muutokset raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen.

Tuolin perusideana on ollut se, että siinä voisi saada pulimakaavan lepoasennon kyljellään. Pidin tätä tärkeänä siksi, että usein synnytyksen jälkeen normaali istuma-asento ei ole erityisen mukava tai ei sopiva ollenkaan. Lisäksi odottavat äidit sanovat, että heille mukavin lepoasento on kyljellään makailu.

Suunnittelun yhteydessä olen tutkinut myös mahdollisuutta, että äidit voisivat pitää vastasyn- tynyttä lastaan sylissään ja imettää häntä tuolissa. Materiaalivalinnoissa olen huomioinut sairaalakäyttöön soveltuvan kalusteen erikoisvaatimukset: hygienisyyden, paloturvallisuuden ym. Suunnittelussa olen pyrkinyt uudenlaiseen ajatteluun sairaalakalusteen esteettisistä ominaisuuksista, joissa mm. korostan kalusteen kodinomaista ulkonäköä. Tuolin soveltuvuutta teolliseen tuotantoon en ole pitänyt keskeisenä tavoitteena.

Suunnittelu on lähtenyt liikkeelle yksinkertaisista pienoismalleista mittakaavaltaan n. 1:10. Näiden sekä lukuisten luonnosten pohjalta rakensin toimintamallin 1:1, jonka avulla pyrin selvittämään kyseisten käyttäjäryhmien asettamia ergonomisia vaatimuksia.

Toimintamalli sekä prototyyppi ovat olleet koekäytössä Helsingin kaupungin Kätilöopiston sairaalassa. Koekäytön yhteydessä olen kerännyt käyttäjien kommentteja suunnitellusta kalusteesta. Koekäytön aikana ilmeni, että lepotuolin vierellä tulisi olla pöytä tai laskutaso, jolla voisi pitää esim. kahvikuppia tai vauvanhoidossa tarvittavia välineitä. Tämän vuoksi työ laajeni lepotuolin yhteyteen kuuluvan pöydän suunnittelulla.

AINEISTO: lepotuolin ja pöydän prototyypit, kirjallinen osa, tekstisivut 13, kuvasivut 6, piirrokset 6
ASIASANAT: lepotuoli, sairaalakaluste
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun laitos