ISOTALO, Maria

MERENTUTKIMUSLUOTAIMEN OHJAUSYKSIKKÖ

Lopputyö 18. 2. 1993

Lopputyö koostuu kahdesta osasta:
I kaikuluotaimen pulpetti ja

II tyypin suunnittelu

Ensimmäisessä osassa oli suunniteltavana kaikuluotainmittauslaitteiston valvontapulpetti, jonka määräävinä tekijöinä olivat ahtaat tilat, meriolosuhteet ja valvontatyön ergonomia. Pulpetin tulee olla myös jaettavissa osiin kuljetuksen helpottamiseksi.

Toisen osan tavoitteena on ensimmäiseen osaan pohjautuen saada aikaan järjestelmä, jota eri tavoin yhdistelemällä olisi mahdollista täyttää mahdollisimman erilaiset tarpeet. Erilaisten pulpettityyppien ominaisuuksien ryhmittelyllä ja kalusteen jaottelulla päädytään runkorakenteeseen, joka mahdollistaa eri korkuisten ja levyisten kalusteiden suunnittelun saman formaatin mukaan.

Lopputyöhön liittyy myös ergonomiaosuus, johon on koottu aiheeseen liittyviä ergonomisia ohjeita alan kirjallisuudesta.

Lopputyön tuloksena esitellään ehdotelma ohjauspulpetin suunnittelulähtökohdiksi. Vaihtelevien kokoonpanojen ja elektroniikka-alalla tapahtuvan huiman kehityksen vuoksi suunnitelmia ei esitetä valmiiden mittakuvien muodossa, vaan tarkoituksena on luoda suuntaviivat näiden järjestelmien ohjauyksiköiden suunnittelulle muodostamalla muunneltava ohjeellinen kalustesarja.

AINEISTO: kirjallinen osa 60 s. jossa tuote esitelty kuvin
ASIASANAT: ergonomia, kaikuluotaus, luotaus, laivan varustus, merentutkimus, ohjauspulpetti, tutkimuslaitteet
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Teollisen muotoilun laitos