Pvm: 26.03.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvataideopetus

Tekijä: Tuominen Tapio

Työn nimi: Pyhät Käsityöt

 

Pyhät Käsityöt on taiteellinen lopputyö, johon kuuluu galleria Atskissa 15. 2.1999-26. 21999 pidetty näyttelyjä kirjallinen osuus. Kirjallinen osuus käsittelee maskuliinista identiteettiä ja toiseutta taiteessa ja sen tekemisessä. Tavoitteenani on ollut etsiä viittauksia maskuliinisuuteen ja toiseuteen niin omista töistäni ja kesällä 1998 Helsingissä esillä olleista laidenäyttelyistä, kuin kaunokirjallisuudestakin. Ensimmäisessä osassa: "Minä kysyn, toiset vastaavat", käsittelen aikaisempien tutkimusten pohjalta maskuliinisten identiteettien rakentumista, fallosta vallan symbolina, ja hegemonista maskuliinisuulta. Osassa. "Kaikki on toisen syytä ", käsittelen Feminiinisyyttä toiseutena, toiseutta itsessäni ja minän ulkopuolisena miniänä, se" lopuksi toiseutta vieraana kulttuurina. Kolmannessa osassa: "Homo homini lupus ", Tulkitsen Hermann Hessen romaanin "Arosusi " sekä Aino Kallaksen romaanin "Sudenmorsian" vertaillen tekstejä toisiinsa ja etsien niistä merkkejä maskuliinisuudesta ja toiseudesta. Neljännessä osassa: "Miestaiteilija näkee ja tulee nähdyksi ", tulkitsen maskuliinista identiteettiä ja toiseutta etsien Helsingissä kesällä 1998 esillä olleita näyttelyjä. Mukana ovat Antero Salmisen, Jyrki Parantaisen, Paul Grahamin, ja Cristian Boltanskin näyttelyt, sekä laajempina kokonaisuuksina Naamioituja ja alastomia, naiset suomalaisessa kuvataiteessa ja "Mir isskustva " näyttelyt. Viimeisessä, itsereflektiivisessä osassa: "Minäkin olen mies, näenkö samoin? tulkitsen "Pyhät Käsityöt lopputyönäyttelyssä olleita maalauksiani. Niistä etsin viitteitä omaan maskuliinisuuteeni, mitkä ovat sen ilmenemismuodot, ja miten maalauksiini tahtomattani päässyt toiseus niissä esiin". Lisäksi pohdin käsitystäni taiteilijuudesta, ja siitä, mihin lopputyöni on minut tuonut.

 

Aineisto: Lopputyönäyttely ja kirjallinen osuus

Asiasanat: identiteetti, itsereflektio, maskuliinisuus, mies, taide, toiseus