Pvm: 17.09.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Suominen Anniina

Työn nimi: HAUTAUSMAA, Elämän puutarha, kuolleiden kaupunki

 

Lopputyössäni tutkin kuinka voin hermeneuttista kehäajattelua seuraten muodostaa mahdollisimman monitasoisen ja ymmärtävän suhteen kulttuurisesti merkittävään paikkaan, hautausmaihin. Tutkin myös sitä, miten voin tuoda ymmärtämisen prosessin muille nähtäväksi.

Lopputyöni koostuu valokuvanäyttelystä Helsingin Vanhan kirkon puistossa 21.8.-1.9.1999 sekä kirjallisesta osasta. Näyttelyni tavoite on nostaa kulttuurinen paikka huomion kohteeksi sekä välittää oma kokemukseni. Valokuvieni tarkoitus ei ole, hautausmaa aiheestaan huolimatta, kertoa surusta ja kuolemasta, vaan herättää ajattelemaan elämää, sen ilmiöitä ja ilon aiheita. Näyttelykuvat ovat suurikokoisia, läpinäky ä v via hautausmaalta Suomesta ja Yhdysvalloista. Näyttelyssä on kuvieni lisäksi esillä kirjoittamiani tarinoita. Kirjallinen osa koostuu valokuvista ja teksteistä.

Lopputyöni lähtökohta on esteettinen elämys kuvatessani hautausmaalla. Kokemukseni ovat muodostuneet toimintani kautta; luovassa toiminnassani yhdistyvät aika, paikka ja minuuteni. Aloittaessani hautausmaiden tutkimisen minun oli vaikea ymmärtää kyseisten paikkojen henkistä merkitystä ihmisille. Ajatteluni pohjaa etsinnälle. Lähdin liikkeelle vaikuttavasta kokemuksesta, jonka herättämän kysymyksiin etsin prosessin- aikana vastauksia. Lopputyöni kirjallisessa osassa tuon esille tekoprosessia ohjanneita ajatuksiani sekä ajattelussani tapahtuneen muutoksen.

 

Aineisto: Kirjallinen raportti jossa 18 kuvaa

Asiasanat: hautausmaa, valokuva, taide, hermeneutiikka