Pvm:15.10.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvataideopetus

Tekijä: Salmela Liina

Työn nimi: IHMISLUONTO, kuvallisen prosessin tulkintaa kaunokirjallisten tekstien avulla

 

Lopputyöni muodostuu taiteellisesta osasta sekä kirjallisesta raporttiosasta. Taiteellisen osio koostuu Ihmisluonto nimisestä näyttelystä sekä Mielikuvan tarinoita nimisestä tarinakokonaisuudesta. Näyttely sisälsi 7. valokuvamontaasi-tekniikalla toteutettua omakuvaa ja se oli esillä Esplanadin lavalla, 28.9.1999 - 3.10.1999 välisen ajan.

Raportissa olevien kaunokirjallisten tarinoiden avulla, tulkitsen omakuvien synty- ja työstämisprosessia. Metodina kuvien tulkintaan sovellan intertekstuaaliseen viitekehykseen kuuluvia, montaasi -ja bricolagetekniikoita. Tulkinnan tarkoituksena on pohtia subjektiviteettini rakentumista sekä henkilökohtaista todellisuuskäsitystäni taiteellisen työskentelyn ohessa. Tutkin myös kuvien ja tarinoiden intertekstuaalista suhdetta toisiinsa ja taidekasvatukseen.

Tuloksena olen päätynyt intertekstuaalisen metodin toimivuuteen niin taiteen tulkinnassa kuin tuottamisessakin. Montaasitekniikan avulla kokosin kuviin ja tarinoihin vaikuttaneita tekstejä, löysin uusia merkityksiä ja liitän työskentelyni laajempaan kulttuuriseen yhteyteen.

 

Aineisto: IHMISLUONTO -näyttely, Esplanadin lava 28.09.1999 -03.10.1999sekä kirjallinen raportti

Asiasanat: montaasi, omakuva, intertekstuaalisuus, bricolage, tarina, subjektiviteetti