Pvm: 22.03.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvataideopetus

Tekijä: Pörn Carina

Työn nimi: NIO LIV - En konstnärlig processbeskrivning

 

Mitt slutarbete NIO LIV - en konstnärlig processbeskrivning, består av två delar. Dels en konstnärlig produktion som är utställd på Galerie Oljemark under tiden 10.3 - 28.3.1999. Och dels av en skriftlig rapport. I den beskriver och reflekterar jag över min konstnärliga arbetsprocess urgående från mina arbetsdagboksanteckningar. jag har också studerat och evaluerat mina verk.

Den konstnärliga produktionen hestår till den större delen av monotypier och till den mindre av monoprinter. M3Iet med mitt konstnärliga arbete har varit art urveckla mitt eget sätt att uttrycka mig själv visuellt. Samtidigt ville jag få en djupare förståelse av vad en konstnärlig process kan innebära för att i mitt arbete som bildkonstlärare kunna utnyttja den kunskapen. Genom mitt skapande arbete har jag sökt efter gränsen mellan arr arbeta med övningar och art arbeta med konstverk. En ökad självsäkerhet i både den tekniska kunskapen och i innehållets urveckling stod som två viktiga dörrpelare vid tröskeln till mitt konstnärliga arbete som jag rycker nådde en sådan kvalitet att mina verk tål en eventuell kritik från konstvärlden.

Katten har stått som tema för mina bilder. Genom air arbeta med bara en form på en tom negativ rymd har jag behandlar problemet med art aktivera bildens bakgrund med hjälp av komposition. Den traditionella, vita marginalen runt den trycka bilden har ja- också aktiverat så att hela pappret, grundytan. blivit en del av verket. Jag har använt mig av den subtraktiva monotyptekniken och putsat bort färg för att få fram min form. I ett skede trängde också linjen sig in i mina monotypier. Och fastän jag under en stor del av min process försöke undvika att använda den hade den utvecklats indirekt.

Det som överraskade mig men i min konstnärliga process var känslan av att mina föreställande kattbilder, sedda som en helhet, var abstrakta. Den känslan påverkade mitt beslut att inte tvångsnamnge mina arbeten. lag har därmed tagit upp problemet med titelns ställning gentemot verket. Och kunnat konstatera att saknaden av titel ger betraktaren större möjlighet att se abstraktheten I mina verk I endel arbeten söndrade jag den hela kattformen för att ta fram en del av den som väckt mitt intresse. Det ledde till att det föreställande blev mindre uppenbart och jag hamnade att ta ställning till frågan om hur abstrakta arbeten jag var beredd art göra. Jag beslöt mig för att inte bryta konraketen med den hela formen utan satte den och delen urgående från den till m bildpar. Mina arbeten är alltså inte abstrakta i orders djupaste mening eftersom alla former jag använt har en grund i en figurativ form.

 

Aineisto: Grafik, monotypier och monoprinter. Skriftlig rapport

Asiasanat: monotypi, monoprint, konstnärlig process