Pvm: 15.03.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Parviala Hannele

Työn nimi: Tuhat tapaa nähdä - multimediasovellus suomalaisesta nykytaiteesta

 

Tuhat tapaa nähdä on multimediasovellus suomalaisesta nykytaiteesta. Sovellus on esillä Nykytaiteen museossa Kiasmassa museon sisäisessä verkossa ja siinä esitellään perusasiat keskeisistä nykytaiteen suuntauksista ja tärkeistä taidehistorian tapahtumista vuoden 1960 jälkeen. Olen lopputyönäni osallistunut sovelluksen suunnitteluun ja toteutukseen yhtenä kolmesta käsikirjoittajasta. Tuhatta tapaa nähdä on työstetty aktiivisesti vuodesta 1996 ja se valmistui keväällä 1999. Se edustaa uudenlaista museopedagogiikkaa, joka tarjoaa museokävijälle mahdollisuuden perehtyä taiteen taustoihin hänen itsensä valitsemassa laajuudessa ja hänelle soveltuvalla tahdilla. Kiasmassa esillä ollessaan Tuhat tapaa nähdä asettuu osaksi muuta museotoimintaa. Sovelluksen laaja yksittäisistä näyttelyistä riippumaton aineisto on vapaasti. museokävijöiden käytettävissä. Mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan tavoittamiseksi Tuhat tapaa nähdä on tuotettu kolmella kielellä, eli suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sovellusta voidaan päivittää.

Lopputyöraportissani kerron Tuhat tapaa nähdä -sovelluksen syntymästä. Aluksi selvennän uusmediaan liittyviä käsitteitä ja pohdin niiden mahdollisuuksia taidekasvatuksen alueella. Selvitän myös, mitä mediamuotoja Tuhannessa tavassa nähdä on käytetty ja miksi. Tämän jälkeen käyn läpi sovelluksen valmistumisprosessin vaiheet pääpiirteissään ja pyrin selventämään työryhmämme tekemiä sisällöllistä ja muodollisia ratkaisuja ja syitä näiden takana. Prosessin kuvailun jälkeen keskityn kahteen mielenkiintoiseen sovelluksen käyttöliittymän osaan. Tuhannessa tavassa nähdä on tehty kaksi kiinnostavaa mullimediakeksintöä, joiden ympärille sovellus pitkälti rakentuu: teoskasat ja niihin kiinteästi liittyvät kasatekstit sekä virtuaalipaneelit ja niiden johdannaiset. Tarkastelen raportissa kasojen ja paneelien rakennetta, toimintaa ja merkitystä sovelluksen sisällölle. Pohdin myös mitä olemme tavoitelleet näillä ratkaisuilla ja miten arvioin onnistuneemme tavoitteissamme. Lapussa yritän hahmottaa sitä, mitä merkitystä tällä projektina on ollut minulle itselleni.

 

Aineisto: Raportti Nykytaiteen museossa Kiasmassa esillä olevan multimediasovelluksen työstämisestä

Asiasanat: nykytaide, museopedagogiikka, uusmedia, multimedia, Nykytaiteen museo, Kiasma