Pvm: 1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Palola Jarmo Matias

Työn nimi: Merkkejä olemassaolosta

 

Lopputyöni sisältää Taideteollisen Korkeakoulun 4. kerroksen näyttelytilassa 5.10 - 24.10.1998 esillä olleen näyttelyn, sekä siihen liittyvän tekstiosan.

Tekstiosassa pyrin sanallistamaan suhdettani maalaamiseen, maalausten visuaalisiin ominaisuuksiin, sekä taiteen kenttään. Käsittelen myös taiteellisen tekemiseni taustoja ja vaikutteita.

Lopputyöni perustuu kuvallisen tekemiseni kehittämiseen. Lopputyöhön johtanut maalausprosessini alkoi kaksivuotisen työpajan aikana siirtyessäni esittävästä maalaustyylistä kohti abstraktimpaa ilmaisua.

Olen kiinnostunut ihmisen sisäisen ja ulkoisen maailman suhteesta. Visualisoin maalauksen keinoin ajatuksiani käsitteistä sisäinen ja ulkoinen. Kuvastoni perustuu abstraktin tekstuurin ja graafisen ilmeen omaavien merkkien käyttöön. Abstraktin tekstuurin avulla pyrin ilmentämään sisäisen maailman tiloja. Käyttämäni graafisen ilmeen omaavat merkit. rasti, risti ja tähti viittaavat ulkoiseen maailmaan.

Monet taiteilijat ovat vaikuttaneet kuvalliseen tekemiseeni innostavasti. Osmo Rauhalan tapa yhdistää kuvissaan abstrakti ja esittävä kuvakieli kiinnostaa minua eniten. Sisäisen ja ulkoisen maailman suhteessa on mielestäni yhtäläisyyksiä abstraktin ja esittävän kuvakielen väliseen suhteeseen.

Tekstiosassa analysoin teoksiani käyttäen apuna Charles Sanders Piercen (1839 - 1914) semioottista merkkiteoriaa. Olen löytänyt maalauksistani ikonisia, indeksisiä ja symbolisia merkityksiä. Sisäinen ja ulkoinen maailma saavat teoksissani subjektiivista näkemystäni vastaavan ulkoasun, josta katsojalla on mahdollisuus tehdä oma tulkintansa.

Olen dokumentoinut lopputyötäni valokuvan sekä kirjoittamalla työpäiväkirjaa. Lisäksi olen lukenut alaan liittyvää kirjallisuutta. Sen lisäksi olen liittänyt tekstiosaan valokuvia lopputyömaalauksia edeltäneistä teoksistani.

 

Aineisto: Maalaukset, tekstiosa

Asiasanat: maalaaminen, semiotiikka, merkit