Pvm:26.03.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvataide opetus

Tekijä: Keskitalo Heli

Työn nimi: Kadonneet lampaat

 

Kadonneet lampaat on taiteellinen lopputyö, jossa käsittelen kotitilani lampaisiin liittyviä lapsuusmuistoja sekä kirjoittamieni novellien, että painamieni huopateosten muodossa. Huopateosten materiaalina on kyseisten lapsuuden lampaiden villa, joten materiaali on samalla osa sisältöä. Kirjallinen osuus muodostuu kuudesta lyhyestä novellista, joiden lähtökohtana ovat lampaisiin liittyvät muistikuvat. Muistot ajoittuvat varhaisesta lapsuudesta teini-ikään, jolloin lampaiden kasvatus kotonani loppui. Kuvallinen osuus muodostuu kahdeksasta huopateoksesta. Valmistustavan ja materiaalin perusteella teokset kuuluvat tekstiilitaiteen kategoriaan. Olen huovuttanut villoista suurehkoja taljamaisia huopia, joille olen maalannut ja painanut reaktiiviväreillä. Teosten lähtökohtana ovat olleet kirjoittamani novellit, sekä lampaisiin liittyvät aistielämykset ja mielikuvat. Olen pyrkinyt kuvaamaan töissäni muistoihin liittyviä mielikuvia ja tunteita. Olen pyrkinyt siihen, että teokset toimisivat myös itsenäisinä kuvina. Tavoitteenani on ollut, että novellit ja huopateokset täydentävät toisiaan ja antavat muistosta mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan. Lopputyöhöni liittyi näyttely, joka oli galleria Naisen Huoneessa 14.12.1998 - 29.1.1999. Näyttelyssä olivat esillä sekä novellit että huopateokset. Kirjallinen raportti sisältää lopputyöprosessin etenemisen kuvausta ja lopputyöhön liittyvää pohdintaa.

Aineisto: Kirjallinen raportti, novellit ja valokuvat huopateoksista

Asiasanat: tekstiilitaide, huopateos, novelli, huopataide, taidetekstiili