Pvm:22.03.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Kastinen Mirka Katriina

Työn nimi: Kapiot

 

Lopputyöni koostuu taidenäyttelystä, jonka pidin elokuussa (5.8.- 30.8. 1 998) Näyttelyhuone Klobbenissa, sekä kirjallisesta osasta. Taidenäyttelyssäni esitin sarjan lyijykynäpiirustuksia isoäitini kapioista. Näyttelyni nimi oli Kapiot. Piirustuksissani olen tarkastellut käsitöiden heijastamaa käsitystä kauneudesta, ahkeruudesta ja tunnollisuudesta. Kopiot ovat olleet ne vaatevarat, jotka morsian vei kotoaan myötäjäisinä. Kopiot olivat pääosin liinavaatteita ja niiden ompeleminen valmisti nuoria naista aikuisuuteen, avioliittoon ja

omaan perheeseen. Käsitöiden ompelua on pidetty hyveenä, ja usein niistä heijastuu tekijän kaipuu kauneuteen ja pyrkimys jättää muisto jälkipolville. Piirtämällä ompelin käsitöitä uudestaan ja eläydyin isoäitini tapaan ilmaista itseään monimutkaisten pitsien ja ristiommelten kautta. Tutkin naiseksi tulemisen liikettä itseni kautta.

Kirjallisessa osassa käsittelen ja kuvaan taiteellisia prosessiani, jonka kävin läpi keväällä 1998 tehdessäni naytteiytöit6. Esitän kirjassani myös aiempaa kuvallista taustaani ajatuksille, joiden pohjalta lähdin työstämään näyttelyni ajatusta naiseudesta ja muistista.

Lopputyöni on kertomus muistamisesta ja siitä yhteydestä, joka muodostuu isoäitini käsitöiden tekemisestä ja minun piirtämisestäni. Piirsin isoäitini käsitöitä ja kerron siitä, kuinka näen kasvoissani myös heijastuksia isoäidistäni ja äidistäni. Merleau-Pontyn sanoin ruumiissani on läsnä menneisyys. 'Näkyvänä ja liikkuvana ruumiini kuuluu olioiden joukkoon, se on yksi niistä, se on osa maailman kudosta ja sillä on olion yhtenäisyys. Mutta kun se näkee ja liikkuu, se pitää muut oliot kehässä ympärillään, ne ovat hänen liitännäisenään toi jatkeenaan, ne ovat painuneet hänen lihaansa...' (Maurice Merleau-Ponty)

Kirjassani lähestyn esineitä ja kotia muistamisen näkökulmasta sekä käsitöiden historiaa ja isoäitini aikaa. Kuvaan piirtämistäni tapana kokea jokin yhteys, muistaa ja purkaa näkymättömiä esteitä. Piirtämiseni on liikettä ja kokemista niin, että näyttelyni oli tapahtuneen kuvausta, jälkiä kokemuksesta. Taiteen käsittelyn olen työssäni jättänyt syrjemmälle: selvitän käsitystäni naistc3iteestc3 ja käsityön ja taiteen yhteyttä. Työni painopiste on piirtämisen prosessinkuvaus sekä muistamisen, menneisyyden merkityksen hahmottaminen. Näkökulmani myötäilee Sara Heinämaan opastuksella ja tulkinnalla Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologiaa.

 

Aineisto: Taidenäyttely ja kirjallinen osa

Asiasanat: piirustus prosessina, muisti, naistaide, kapiot, käsityö