Pvm: 19.03.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Kallio Mira

Työn nimi: Merkitty keho

 

Lopputyöni koostuu näyttelystä ja kirjallisesta raportista. Näyttelyni "Merkitty Keho", oli Into galleriassa 17.3 - 3.4.1999. Esillä oli seitsemän maalausta, joiden lähtökohtana on ollut oma kehoni.

Lopputyössäni pohdin omaa ja muiden ihmisten kehokäsityksiä, ruumiillisuutta ja sitä, millä ehdoilla hyväksymme kehomme. Tavoitteenani on oman kehoni hyväksyminen taiteen keinoin. Toinen tavoitteeni liittyy maalaamiseen. Koen etääntyneeni tärkeästä ilmaisutavasta ja haluan saada sen uudelleen haltuuni. Maalaaminen on ruumiillinen taidemuoto, jossa jälki taiteilijan kehon liikkeestä jää muistona kankaalle.

Selvitän kehollisuutta myös yleisemmällä tasolla. Hahmotan siten näkemysteni alkuperää. Pohdin mistä käsitykseni kehostani ovat lähtöisin. Avukseni olen ottanut kirjallisuutta ruumiillisuudesta mm naistutkimuksesta.

Työn lähtökohtana on visuaalinen kunnostukseni tatuoituihin ihmisiin. Opiskellessani Amsterdamissa tutustuin tatuoituihin henkilöihin ja valokuvasin heitä. Osa tatuoinneista hämmästytti minua ja halusin selvittää syitä tatuoimiseen ja sitä, miten ne vaikuttavat minäkuvaan kehosta. Lopputyöni puitteissa olen kuvannut seitsemän tatuoitua ja haastatellut heistä kolmea. Osa valokuvistani on mukana lopputyöni kirjallisessa osuudessa. Haastatellessani pyrin selvittämään tatuointia kehon hallitsemisen tapana. Tatuointeja ymmärtääkseni laajennan tutkielmaani tutustumalla kirjallisuuden avulla viiteen taiteilijaan jotka ovat käyttäneet kehoaan välinnenään taiteessaan Rinnastan siis tatuoituja pysyvästi kehoaan muuttaneisiin taiteilijoihin.

Tutkiessani toisten vartaloita kameran avulla olen kokenut tarpeelliseksi altistaa myös oman kehoni ja minäkuvani. Maalatessani omasta vartalostani joudun kohtaamaan omat pelkoni ja estoni. Tottuminen työskentelemään oman alastoman vartaloni kanssa on kuulunut oleellisena osana prosessiini. Luodessani uutta suhdetta maalaamiseen olen tarvinnut avukseni valokuvaamista. Lopputyön' edistyessä painopiste on muuttunut valokuvalta maalauksiin ja samalla tatuoitujen kehojen tutkimisesta itseeni: mitä enemmän olen maalannut, sitä enemmän olen uskaltanut maalauksiini luottaa.

Ohjaajanani oli Kaarina Kaikkonen ja Taija Trygg. Apua sain myös Liisa Piiroselta.

 

Aineisto: Näyttely ja kirjallinen raportti

Asiasanat: keho, ruumiillisuus, tatuointi