Pvm: 25.10.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvataideopetus

Tekijä: Kairavuori Seija Orvokki

Työn nimi: Kolmiulotteinen kuvismaikka

 

"Kolmiulotteinen kuvismaikka" on teoreettinen tutkielma kuvataide- opettajan moniulotteisesta työnkuvasta koulun kontekstissa. Konstruktiivinen oppimiskäsitys, oppiaineen aseman ja työnäkymien muutokset koulumaailmassa sekä nk. postmoderniin yhteiskuntakehitykseen liitetty moniroolisuus opettajan työnkuvassa (mm. opettaja oman työnsä tutkijana) ovat kysymyksenasettelun taustalla. Kuvataideopettajan työ näyttää harvinaisen monipuolista tietoa ja taitoa vaativalla yhdistelmältä, mikä voi muuttua houkuttelevien mahdollisuuksien viidakosta myös eheän ammattiminän uhkaksi. Työ sisältää kolme esseetä keskeisistä työnkuvan teemoista, aiheista "Opettaja", "Taiteilija" ja "Tutkija". Opettajuutta pohditaan kokemuksellis-konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaisesti taiteellisen oppimisen ohjaajana mm. kysyen, mitä erityistä merkityksen rakentamisessa on taiteen yhteydessä. Taiteilijuutta tarkastellaan toisaalta myyttisen taiteilijanerouden heijastumana kuva- taideopetuksessa, toisaalta tapana nähdä pedagogiset ratkaisut taiteen tekemistä ja vastaanottamista lähenevänä kokemuksena. Tutkijuutta kuvataideopettajan työssä etsitään puolestaan toimintatutkimuksellisen lähestymistavan suunnalta, mikä tarjoaa yhtenä vaihtoehtona ideoita opettajan ja tutkimuksen aktiiviselle ja realistiselle suhteelle. Varsinaisten esseiden lisäksi työssä on kokonaisuuteen johdatteleva sekä sen lopulta yhteenvetävä , "kolmiulotteista" kuvataideopettajuutta etsivä jakso. Valittujen ulottuvuuksien tarkastelu tähtää työnkuvaa ja ammatti- identiteettiä eheyttävien yhtäläisyyksien ja näkökulmien löytämiseen. Tutkielma on hermeneuttisen analyysin kaltainen yritys päästä käsiksi ja sinuiksi näiden epärealististenkin ensivaikutelmien taakse kätkeytyviin merkityksiin. Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat pääasiassa alan kansainvälisiä artikkeleita. Työllä on juurensa TaT Marjo" Räsäsen vetämässä Taidekasvatuksen osaston tutkimusprojektissa "Kuvat, kasvatus ja identiteetit .

 

Aineisto: Teoreettinen tutkielma

Asiasanat: kuvataideopettaja, kokemuksellis-konstruktiivinen oppimiskäsitys, taitelija-opettaja, opetus taiteena, opettaja oman työnsä tutkijana, toimintatutkimus