Pvm: 25.10.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Huolman Ilona

Työn nimi: Suojaväri

 

 

Suojaväri on taiteellinen lopputyö, joka muodostuu näyttelystä Into galleriassa 13.10-1.11.1998 ja kirjallisesta raportista.

Kirjallisessa osuudessa kuvailen maalausprosessiani ja sen yhteyksiä kuvailmaisuni ekspressionistiseen, yleensä ilmaisulliseen ja myös terapeuttiseen viitekehykseen. Minulla ei aloittaessani ollut mitään teemaa, jota olisin lähtenyt toteuttamaan näyttelyä silmällä pitäen. En halunnut sitoutua edes näyttelyn pitämiseen. Lähdin maalaamaan 'Sitä, mitä tulee" -periaatteella, työskennellen samalta pohjalta kuin syventävissä opinnoissani taideterapiassa tutkien kuvia peilinä itselleni itsestäni. Värit, öljyvärimaalaus ja siinä ekspressiivinen, terapeuttinen ote olivat väljät lähtökohtana ja menetelmäni. Terapeuttinen tarkoittaa jotain yleisempää, väljempää, keinoillaan ja tavoitteiltaan vähemmän määriteltyä kuin terapia, johon usein liittyy tiivis hoitosuhde. Sellaista minulla ei ollut. Tavoitteeni oli päästä maalaamisen kautta vain vahvemmin kosketuksiin itseni kanssa, itseni, joka tuntui hävinneen jonnekin monien roolien alle.

Maalausprosessi vei minut syvälle yksityiseen maailmaani, joka myöhemmin näyttelyn myötä osoittautui kollektiiviseksi ja siten sinetöi myös näyttelyn merkityksen . "Taiteellisterapeuttisella" maalausprosessillani ja kuvillani loin yhteyttä, integraatiota omien kokemusteni ja roolieni välillä lapsena, äitinä, naisena, ihmisenä.

Kirjallinen osa jakautuu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa käsittelen taustatekijöitä, suhdettani väriin ja kuvantekemiseen aiemmin. lisäksi käsittelen taideterapeuttisia kokemuksiani, jotka liittyvät työhöni. Toisessa osassa käsittelen työskentelyni eri vaiheita käännekohtineen. Pohdin myös "naisten hiljaista tietoa" henkilökohtaisena naisnäkökulmana työskentelylleni. Kolmas osa käsittelee näyttelyä kokonaisuutena ripustuksesta palautteisiin ja niitä seuraaviin mietteisiin. Viimeisessä osassa rakennan yhteenvetoa otsakkeella "Sitä, mitä tuli" sekä pohdin omasta kokemuksestani käsin taidekasvatusta.

 

Aineisto: Lopputyönäyttely, kirjallinen raportti'

Asiasanat: ekspressionismi, taideterapia, terapeuttinen, väri, piilotajunta, arkityyppi