Pvm: 11.03.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvataideopetus

Tekijä: Hannus Eija

Työn nimi: Oman elämänsä sankari - pohdintaa syrjäytymisestä

 

Lopputyöni tarkoituksena on pohtia menetelmiä oppilaiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi taidekasvatuksen keinoin peruskoulun yläasteella. Koulussa syrjäytymisvaarassa on sellainen oppilas, joka ei pysty hyväksymään koulun pelisääntöjä ja noudattamaan niihin liittyviä vaatimuksia'. Käytännössä tämä ilmenee yleensä motivaation puutteena, oppimisvaikeutena, syrjänvetäytymisenä, häiriökäyttäytymisenä ja sosiaalistumisen puutteena. Näiden taustalla on yleensä oppilaan heikko itsetunto. Syrjäytymisen ehkäisemisessä tavoitteena on oppilaan itsearvostuksen ja itseluottamuksen kehittäminen sekä oman paikan löytäminen yhteisössä.

Lopputyöni sisältää raportin opetuskokeilusta Meri-Porin yläasteella syyslukukaudelta 1998. Opetuskokeilu on toteutettu valokuvauksen keinoin. Oppilaat saivat leikitellä menneisyydellään lavastamalla valokuvia lapsuudestaan ranskalaisen kuvataiteilija Christian Boltansakin innoittamana. Boltanski kertoa työstäneensä minäkuvaansa lavastamalla itselleen erilaisia lapsuuksia. Lopputyöni taustalla on ajatus Ben Furmanin kirjasta: Ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus (1997). Ajatus liittyy postmodernin lähestymistapaan, jonka mukaan aikakäsitys ei ole lineaarinen vaan ihmisen historia ja nykyisyys integroituvat, eli 'aina on mahdollisuus vaikuttaa kokonaisuuteen.

Opetuskokeilussa on käytetty kokemuksellista oppimista. Oppilaat lavastivat omakuvan Minä 10-vuotiaana. Työhön Liittyi myös esinekooste. Tavoitteena oli saada oppilas leikittelemään lapsuudellaan, ja näin siirtämään katseensa mahdollisista traumaattisista mielikuvista kohti tulevaisuutta ja positiivista mielikuvaa itsestä.

Suurin osa opetuskokeiluryhmän oppilaista lavasti itselleen haluamansa lapsuuden , kaksi käsitteli lähinnä tämänhetkistä tunteitaan ja yksi halusi selvästi suojella itseään. Hyvä tehtävänanto antaa oppilaalle vapauden ratkaista ongelman itselleen sopivalla tavalla. jokaisen ratkaisu on tällöin oikea. Oppilaiden tehtävänratkaisuista nousee esiin hyvä perhe, hellyys, kunnollisuus tavallisuus, Harrastukset ja tarve tulla toimeen muiden ihmisten kanssa Taide antaa ihmiselle luvan leikkiä ja vapauden kirjoittaa positiivista tarinaa itsestään. Tämä johtaa itsetunnon kasvuun ja täten ehkäisee syrjäytymistä.

 

Aineisto: Raportti opetuskokeilusta Meri - Porin yläasteella syksyltä 1998

Asiasanat: syrjäytyminen, itsetunto