Pvm: 24.02.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Gullstén Eeva

Työn nimi: Puutarhan lumo

 

Puutarhan lumo on lopputyöni taidekasvatuksen osastolle. Se on lähdemateriaaliin ja omiin kokemuksiini perustuva pohdiskeleva tutkielma puutarhan merkityksestä ihmiselle, lähinnä esteettis-emotionaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Kuvituksena kirjassa on ottamiani valokuvia puutarhoista.

Lopputyössäni käsittelen puutarhan ja ihmisen suhdetta ja sitä, mitkä eri tekijät vaikuttavat puutarhaharrastuksen takana. Olen jakanut työn kolmeen eri pääkohtaan, joista ensimmäisessä tarkastelen puutarhan merkitystä ihmiselle yleisellä tasolla historiaan ja teoriaan tukeutuen. Toisessa pääkohdassa paneudun puutarhan kollektiiviseen merkitykseen ja kolmannessa käsittelen puutarhan ja yksittäisen ihmisen suhdetta.

Puutarhan kautta kaikenikäiset ihmiset oppivat elämän ja luonnon kunnioittamista, oman ympäristön kauneuden ja terveyden vaalimista ja lähellä olevien asioiden arvostamista. Puutarhalla on annettavaa kaikille aisteille kaikkina vuodenaikoina ja puutarhassa koetut elämykset säilyvät läpi elämän. Puutarha antaa luovuudelle rehevän kasvualustan. Se on inspiraation lähde, tekojen, kokemusten ja unelmien tyyssija. Parhaimmillaan puutarhanhoito on taidetta arjessa - syvää, nautinnollista ja kokonaisvaltaista elämää. Puutarha antaa voimaa, se elvyttää ja eheyttää, opettaa ja viihdyttää. Luova leikki puutarhassa on tie elämyksiin ja esteettiseen nautintoon.

Lopputyön tärkein anti on ollut oman puutarhasuhteeni tarkastelu siinä valossa mitä olen kokenut, lukenut ja kirjoittanut. Tunnen vahvemmin olevani osa sellaista kollektiivista traditiota ja tunnetilaa, joka yhdistää puutarhaharrastajia kautta maailman, menneestä tulevaan. Ymmärrän puutarhatyön merkityksellisyyttä yhä paremmin, osana henkilökohtaista kasvua ja elämänarvojen rakentajana.

 

Aineisto: Kirja 101 s. (sis. 50 värikuvaa)

Asiasanat: puutarha, puutarhanhoito, luonto, ympäristö, luovuus, arki - taide