Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Tekijä: Granö Päivi

Työn nimi: Taiteilijan lapsuuden kuvat

Aika: 1999

Työn laji: Lisensiaatintyö

 

Tutkimuksen tehtäväksi asetettiin selvittää kuvataiteilijan lapsuuden visuaalisten kokemusten ja lapsena tehtyjen kuvien osuutta ja merkitystä taiteilijan tuotannossa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten lapsuusmuistot ovat läsnä nykyisyydessä ja minkälaisia merkityksiä taiteilija antaa muistoilleen taiteilijuudestaan.

Tutkimus toteutettiin muistelumenetelmällä. Kuutti Lavonen, Riitta Nelimarkka ja Ilkka Juhani Takalo-Eskola muistelivat lapsuuttaan lapsuuden arte- faktiaineiston pohjalta. Takalo-Eskolan muistelu toteutettiin myös taiteilijan lapsuuden ympäristössä. Lapsuuden aineiston rinnalla käsiteltiin taiteilijoiden aikuisuuden tuotantoa.

Tulkinta tapahtui hermeneuttisesti, lähinnä Gadamerin mukaan. Tulkinnan ensimmäinen osa on näyttelyn tulkinta. Aineistosta rakennettiin näyttely Muistettu lapsuus (1998, Rauma). Näyttely korosti lapsuuden ja taiteen visuaalisia yhteyksiä. Esimerkiksi lapsuuden piirustuksista ja taiteesta löytyi yhteisiä muotoja, värejä ja kuvallisia teemoja. Toinen 'tulkintaosuus on Takalo-Eskolan muistelun tulkinta. Muistelusta nousi esille laaja kulttuurinen kokonaisuus, joka antaa taiteelle kielen ja jonka taiteilija tulkitsee yhä uudelleen työskentelyssään. Esimerkiksi Takalo-Eskolan sekä taiteessa että lapsuusmuistoissa esiintyvät kala ja kalastus ovat mahdollisuuksia kommunikoida kollektiivisen ja henkilökohtaisen muiston si- sällöillä ja merkityksillä. Lapsuuden muisteleminen on samalla taiteen ja koko,elämän pohtimista. Lapsuus on läsnä taiteessa tulkintatapahtuman kautta.

 

 

Aineisto: Kirjallinen , sis. 47 kuvaa

Asiasanat: taiteilijan lapsuus, muistelu, hermeneutiikka