Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Taidekasvatus
Tekijä: Apuli-Suuronen Rita Annikki
Työn nimi: Kuvataiteen silmin.
Työn laji: Tohtorin väitöskirja

Visuaalisessa kulttuurissa eläminen on arkipäiväämme, jota koulussa ei ole vielä huomioitu. Koulun opetussuunnitelmassa keskitytään edelleenkin tuottamaan tekstiä toisesta tekstistä. Tämä on perua kirjapainotaidon keksimisen ajoilta. Kuvataidetta koulun oppiaineena opetetaan jatkuvasti vähemmän, vaikka muualla yhteiskunnassa ja työelämässä kiinnostus kuvallisuuteen on on perua kirjapainotaidon keksimisen ajoilta. Kuvataidetta koulun oppiaineena opetetaan jatkuvasti vähemmän, vaikka muualla yhteiskunnassa ja työelämässä kiinnostus kuvallisuuteen on koko ajan lisääntynyt. Koulun tavoitteet muun yhteiskunnan edellyttämiin vaatimuksiin verrattuna ovat ristiriitaisia. Kannattaako kuvalliseen kulttuuriin syntynyttä ja visuaaliseen ajatteluun tottunutta oppilasta yrittää sopeuttaa tekstuaaliseen kulttuuriin tuottamaan ainoastaan tekstiä toisesta tekstistä? Väitöskirjassa selvitetään Suomen ja Ruotsin lukiokoulujen kuvataiteen kirjoitettujen opetussuunnitelmien kautta, mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuvataiteen nykyiseen kehitykseen koulussa ja vertaillaan Suomen ja Ruotsin lukiokoulujen opetussuunnitelmien sisältöjä keskenään. Media ja muut kuvallisuutta yhteiskunnassa käyttävät tahot joutuvat oman toimintansa kautta opettamaan käyttämänsä kuvakielen. Tähän kehitykseen voidaan katsoa sisältyvän sekä myönteisiä että kielteisiä piirteitä. Mitkä ovat yksilön mahdollisuudet toimia kuvallisessa kulttuurissa sekä yksilönä että osana yhteiskuntaa? Milloin koulumaailmassa otetaan visuaaliseen kulttuuriin siirtyminen vakavasti ja arvioidaan uudelleen opetussuunnitelmien tavoitteet?

Aineisto: Suomen ja Ruotsin ops:t; erilaiset mietinnöt ja julkaisut,koululait; muut yht.kunnalliset tekstit
Asiasanat: ope
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 348
Salassapitoaika päättyy: