Pvm: 17.03.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Timlin Tiina Mirjam

Työn nimi: Maan sanotaan syntyneen kuutioista, tulen pyramidista, ilman oktaedrista
 
 
 
 

Lopputyöni on kuvaus pitkästä prosessista, joka alkoi pakkomielteisestä halusta saada aikaan pallon muotoinen valokuva.

Neulanreikäkuvaus oli ainoa mahdollinen tekniikka, jolla ideani oli toteutettavissa. En tuntenut ennalta neulanreikäkuvauksen tekniikkaa, joten heti alusta prosessissa oli metodina kokeilevuus.

Pallon sijaan valokuvakollaasieni muodoksi tuli dodekaedri, yksi Platonin kappaleista. Dodekaedria tutkiessani vastaani tuli antiikin Kreikan maailmanselitysmalleja ja muita kappaleeseen liittyviä myyttejä.

Tutustuin neulanreikäkuvauksen monikirjavaan kenttään ja löysin itseni yhtenä alalle tyypillisenä etsijänä. Esitän myös lyhyesti neulanreikäkuvauksen historiaa. Kuvailen lopputyössäni työskentelyäni prosessin aikana. Kerron kameran rakentamisesta, kuvausprosessista, tekemistäni virheistä ja niiden kautta oppimisesta. Oppimisprosessissani korostuu kokeilevuus.
 
 

Aineisto: Kirjallinen lopputyö

Asiasanat: neulareikäkuvaus, dodekaedri, kokeilevuus