Pvm: 08.08.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Saario Jaana

Työn nimi: Jaana ja seitsemän taiteilijaa

 

 

 

Taiteellinen lopputyöni käsittelee kysymystä, mistä taiteelliset aiheet syntyvät. Osaltaan se purkaa vanhaa inspiraatio-käsitettä. Oma taiteellinen työskentelyni toimii tutkimukseni runkona. Ongelmanasetteluni tukena ja esimerkkeinä toimivat seitsemän suomalaisen kuvataiteilijan (Silja Rantanen, Carolus Enckell, Alvar Gullichsen, Outi Heiskanen, Arttu Sailo, Paul Osipow ja Jan Kenneth Weckman) tarinat omasta työstään ja aiheistostaan. Näiden kuvantekijöiden kohdalta esitän tulkintani heidän aiheistostaan. Tulkinnoistani tulee näin uusia tarinoita kyseisten taiteilijoiden ja heidän töidensä ympärille. Tutkimukseni tarkoitus onkin valottaa sitä ongelmakenttää, joka taiteelliseen aineistoon liittyy, ei vastata kysymykseen lopullisesti. Esitän kysymyksen, johon kaikki voivat vastata vain omasta puolestaan, sillä jokaisen kuvantekijän kohdalla vastaus on vahvasti persoonaan sidoksissa.

Huomasin erilaisten arkisten ja inhimillistä kiinnostusta noudattavien asioiden ja sattumien antavan suuntaa taiteellisten aiheiden muodostumiselle. Lopulta alkuperäisten lähtökohtien vaikutusta kuvaan on valmiista työstä usein hankala havaita. Outi Heiskanen vertasi aiheiden löytämistä sammakon saalistamiseen. Taiteilijan on pysyttävä valppaana ja seurattava ympäristöään mahdollisten esteettisten löytöjen varalta. Carolus Enckell puolestaan vertasi aiheen syntymistä alitajuiseen ajatusketjuun, joka vähitellen kehittyy keräten elementtejä ja lopulta kiteytyy valmiiksi. Omaa työskentelyäni seuraamalla huomasin näiden "kerättyjen elementtien" olevan hyvinkin toisistaan poikkeavia ja yllätyksellisiä.

Totesin inhimillisen kiinnostuksen ja henkilökohtaisen estetiikan tajun muodostavan taiteilijalle omakohtaisen esteettisen logiikan, joka ohjaa kiinnostavien näkyjen ja kokemusten valikointia ja järjestelyä lopulliseksi aiheeksi. Aihemaailma on aina tekijänsä näköinen. Siihen liittyy tekijän omat arvot ja näkemykset, ympäristön vaatimukset, kulttuuri ja aika. Seitsemän taiteilijan avulla olen löytänyt esimerkkejä siitä prosessista, jossa taiteelliset aiheet muotoutuvat. Omaa työtäni tutkimalla olen selvittänyt henkilökohtaisia sidoksiani aiheisiini ja päässyt sitä kautta astetta syvemmälle aiheiden taakse.

 

 

Aineisto: Kirjallinen raportti

Asiasanat: inspiraatio, taiteilija haastattelut, assosiaatiot