Pvm:03.04.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Saari Susanna Kaisa

Työn nimi: Uudet tuulet 1994:Raportti peruskoulun yläasteen opetussuunnitelmista

 

 

Lopputyöni kuvataidekasvatuksen opetussuunnitelmien laadintaan peruskoulun yläasteella ja kuvataiteelliseen oppimiseen. Kuvailen ja pohdin opetussuunnitelmatyötä Hyvinkään yhteiskoulun yläasteella ja kahden uuden kuvaamataidon valinnaiskurssin käytännön kokemuksia. Opetussuunnitelmatyössä yhtenä tavoitteena oli löytää ja arvioida koulumme kuvataidekasvatuksen vahvuuksia ja haasteita sekä laatia uudet valinnaiskurssit oppilaiden näkökulmasta käsin.

Kokemukseni kuvaamataidonopettajana lasten ja nuorten kanssa ovat olleet iloa tuottavia ja oppilaiden luoviin prosesseihin osallistuminen on ollut antoisaa.

Työssäni määrittelin keskeisiä käsitteitä opetussuunnitelma ja taiteellinen oppiminen.

Lopputyössäni kysyn, miten peruskoulun uusin kuvaamataidon opetussuunnitelma koulukohtaisesti toimii käytännössä. Tarkastelen asiaa opetussuunnitelmaprosessin ja opetuskokeilujeni kautta. Tutkimukseni sivuaa laadullista toimintatutkimusta. Hankin tietoa havainnoimalla opetustilanteitani ja tutustumalla kirjallisuuteen. Mitään yksiselitteistä vastausta uuden koulukohtaisen kuvaamataidon opetussuunnitelman toimivuudesta ei voi antaa. Havaintojeni ja opetuskokeilujeni mukaan ne tuntuvat toimivan melko hyvin. Olen kokenut opetustyöni jäsentyneen ja muuttuneen haastavammaksi Oppilaiden näkökulmasta tarkasteltuna kuvaamataidon kursseja valitsevien määrä on selvästi lisääntynyt. Yksi tekijä on varmasti se, että otimme oppilaiden ajatukset ja toiveet vakavasti. Valinnaisuuteen perustuen ne voivat menestyä vain oppilaista ja nuorten maailmasta käsin.

Pyrin lopputyöni avulla reflektoimaan opetuskokemuksiani ja sitä kautta kehittymään opettajana.

  

Aineisto: Kirjallinen työ

Asiasanat: opetussuunnitelma, opetuskokeilu, taiteellinen oppiminen