Pvm: 11.11.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Routaniemi Anne Kristiina

Työn nimi: Muodonmuutos - viisi omakuvaa 1969-2039

 

Lopputyöni, MUODONMUUTOS - viisi omakuvaa 1969 - 2039,käsitteleevalokuvan manipulointia. Työni koostuu taiteellisesta ja kirjallisesta osasta. Taiteellinen osuus koostuu viidestä omakuvasta. Nämä muotokuvat ovat digitaalisesti käsiteltyjä valokuvia, jossa kuvaamani sukulaiseni, minä ja vanhat albumikuvat ovat yhdistyneet ja käyneet läpi muodonmuutoksen. Työskentelyyni olen käyttänyt Adobe Photoshop 5.0 -ohjelmaa. Lopulliset kuvat ovat mustavalkoisia ultimax valokuvatulosteita. Kuvaan itseni 5-vuotiaanalapsena (1969),nuorena teinityttönä (1979),nykyhetken minän (1998), 55-vuotiaana aikuisena (2019) ja 75- vuotiaana vanhuksena (2039).Aihe voidaan jakaa myös kahteen osaan. Menneisyyteen, johon kuuluulapsuuden ja nuoruuden kuvat, rajapyykkinä tämän päivän omakuva, jonka yli kuljetaan tulevaisuuteen - apunani kuvaamaani ja keräämääni kuva-aineistoa sekä tietokonetta ja muita oheislaitteita. Tavoitteenani on saada aikaan viiden muotokuvan sarja, joissa esiintyvä ihminen tunnistettaisiin yhdeksi ja samaksi henkilöksi. Kysymys on identiteetistä ja näköisyydestä. Ajan näkymätön läsnäolo on myös voimakkaasti mukana kuvissani.

Kirjallisessa osuudessa käyn läpi kuvankäsittelyn ja fotomontaasin historiaa sekä tähän liittyviä kysymyksiä aina valokuvaksen varhaisajoista digitaalisen aikakauteen. Valokuvaa on siis muokattu aina. Alkuun pimiöissä ja nyt yhä enemmändigitaalisesti. Kuvien manipulointi tuo mukanaan joukon keskustelun aiheita muun muassa epäilyt kuvan informaation luotettavuudesta ja etiikan sekä tekijänoikeuteen liittyvät kysymykset. Kirjallisessa osuudessa kerron myös omien töitteni lähtökohdista, synnystä ja työskentelyprosessista. Rajaan aiheeni koskemaan still-kuvaa, valokuvaa. Ulkopuolelle jätän elokuvan, videon, multimedian ja muut uudemmat mediat, vaikkakin digitaalinen aika onkin näiden raja-aitoja osin häivyttänyt.

MUODONMUUTOS - viisi omakuvaa lopputyönäyttely oli esillä ravintola Töölöntori 2:n tiloissa 12-26.11.1998 välisenä aikana.

 

Aineisto: Lopputyöraportti ja 5 ultimax valokuvatulostetta

Asiasanat: kuvamanipulaatio, digitaalinen kuvankäsittely, valokuva, omakuva