Pvm:26.02.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Puukko Heli

Työn nimi: Sikiöitä ja samettisilmiä. Retki lapsuuteni kuvamaailmaan

 

Lopputyössäni tarkastelen yhden lapsen kuvallista tuotantoa ensimmäisistä riimusteluista ala-asteen loppuun. Tutkimukseni teoriaosuudessa käsittelen lapsen kuvallisen ilmaisun kehitystä ja motiiveja yleisellä tasolla. Taustavalotuksena käytän lähinnä Piaget'n teoriaa lapsen kognitiivisesta kehityksestä sekä Lowenfeldin ja Readin jaotteluita ilmaisullisiin persoonallisuustyyppeihin.

Aineistoa tarkastellessani lähtökohtakysymykseni on ollut, mistä kuvat tulevat. Tämän lisäksi tarkastelen kuvallisia kehitysaskeleita.

Tutkimusmateriaalinani käytän reilua kymmentätuhatta kuvaa, jotka ovat pääasiassa itse lapsena tekemiäni, mutta joukossa on myös sisarusteni tekemiä kuvia sekä oman tyttäreni piirustuksia.

Tutkimukseni etenee kronologisessa järjestyksessä, mutta muuten olen antanut runsaan kuvamateriaalin melko vapaasti sitä johdattaa. Pitkin matkaa olen yrittänyt hahmottaa niitä taustatekijöitä, jotka kenties ovat voineet lapsuuden kuvalliseen ilmaisuuni vaikuttaa. Lähtökohtakysymykseeni vastaaminen on tutkimuksen edetessä osoittautunut varsin vaikeaksi. Kuitenkin se, mitä nyt kerron ja mitä jätän kertomatta, mitä muistan ja mitä en, on tavallaan aukoton kokonaisuus yhdestä näkökulmasta. Se, mitä itse tällä retkelläni lapsuuteni kuvamaailmaan olen nähnyt, ei suinkaan ole sattumanvaraista.

Jokainen tämän tutkimuksen lukija tulkinnee sitä kuitenkin omien kokemustensa ja kenties vakiintuneitten tulkintametodiensa pohjalta. Ja paljon jää arvailujen varaan joka tapauksessa.

 

Asiasanat: piirtäminen, lasten piirustukset, kuvallisen ilmaisun kehitys