Pvm: 1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Nelimarkka-Seeck Riitta

Työn nimi: Babylonia

 

Babylonia - lopputyössäni olen kuvaillut kirjan syntyprosessia eräänlaisena jälkikirjoituksena sekä tutkiessani sivu sivulta kirjaa ikään kuin "uusin silmin" pohtinut spontaanin subjektiivisesti taiteen tekemisen problematiikkaa.

Aineistonani olen pitänyt omaa tuotantoani yleensä, kyseistä kirjaa Babylonia ja siihen liittyvää piirustussarjaa luonnoksineen sekä valitsemiani taidetta, filosofiaa, psykologiaa ja estetiikkaa käsitteleviä kirjoja.

Tekstiosan olen tehnyt metodilla, "tyylillä", Jota voi luonnehtia kuvattavan aineiston mukaiseksi, siis ajatuksella: tapa on sisältö.

Lisäksi kirjoituksesta voi todeta, että olen suhteuttanut tekstin lähinnä omaan subjektiiviseen ja henkilökohtaiseen sekä jossakin määrin psykologiseen kontekstiini, enkä esimerkiksi ole pyrkinyt näkemään teosta osana yhteiskunnallista taustaansa tai tarkastelemaan sitä niin sanottua taidemaailmaa vasten. Tavoitteenani on ollut tutkailla tuoreesta omaa työtäni matkan päästä ja luoda sille tulkinta, joka ehkä saa teoksen avautumaan uudella tavalla myös muille.

Lopputyö koostuu siis kahdesta elementistä: Babylonia-kirjasta ja sitä kokonaisuutena tulkitsevasta kirjallisesta osasta. Teksti Babylonia, liikuttava naurettavuus jakaantuu kahteen osaan: OSA I Syntyä kirjaksi - prosessin pinnallinen kuvaus sekä OSA II Olla kirja - jälkiviisautta valmiin opuksen ympäriltä.

 

Aineisto: Babylonia- kirja ja siihen liittyvä teksti

Asiasanat: luova prosessi, postskriptio, taidekirja, liikuttava/naurettava