Pvm: 16.11.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Malmio Lena Margarethe

Työn nimi: Växelverkan

 

 

Mitt slutarbete som kallas för Växelverkan utgörs av målningama på min utställning på Galleri Atski 9-20.9 och en skriflig del.

Målningarna har upstätt i en växelverkan mellan materialet, slumpen, mitt handalag och min föränderliga uppfattning om målandet. Tili färgvärld och komposition har jag inspirerats av de små paletter som uppstått som en sidprodukt under arbetet med de större målningarna. Målandets process har i första hand styrts av mina känslor, min energi och min handling.

I textdelen utreder jag ursprunget och orsakema till bildberättandets och målandets vana som jag kan spåra till att härstamma från min barndomsomgivning samt -bildvärld. Utvecklingen har lett från att ha betraktat bilder i huvudsak som yttre avbilder tili att se dern som avspeglingar av mitt innersta. Dagboksillustrerandets vana har varit ett led i denna utveckling. Jag reflekterar kring de olika skikt som har behövts för att skapa målningama Våxelverkan. I texten behandlar jag också mina viktigaste inspirationskällor och avgörande intryck som på verkat mitt skapande, samt den utveckling som skett under studietiden. I den senare delen av texten reflekterar jag kring min föränderliga uppfattning om konst sarnt med hjäip av mina dagboksanteckningar behandlar själva arbetet med dess praktiska samt filosofiska problem och lösningar.

Jag har dokumenterat målandets process genom att föra arbetsrumsdagbok över framåtskridandet och genom att fotografera arbetena. I min text använder jag mig av dessa dokumentationer samt illustrationer från mina privata dagböcker från ca. tio års tid. Jag använder mig också av bilder av studietida övningsarbeten.

 

Aineisto: Målningarna och den skriftliga delen med bilder

Asiasanat: Måleri, reflektioner, växelvärkan