Pvm: 1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Lukkarinen Heli

Työn nimi: EHDOTUS - näkökulmia neljästä 1930-luvun esinekuvasta
 
 
 
 

Lopputyöni on omatulkinnallinen kuva-analyysi neljästä 1930-luvun kodin esinekuvasta: Koululaisten esinekuvat ovat Taideteollisen korkeakoulun kuvaamataidon opetuksen historia-arkistosta. Olen ollut mukana taidekasvatuksen historiaprojektissa. Lopputyöaiheeni syntyi sen cd-rom-projektin tiimoilta. Valitsin kodin esineet, koska kodeissa heijastuvat yhteiskunnalliset arvot ja asenteet pienoiskoossa. Myös kiinnostukseni taideteollisuuteen vaikutti kuvien valintaan. Analysoimani esinekuvat ovat ryijystä, pannumyssystä, rasiasta ja kannusta.

Lopputyöni jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa selvitän lopputyöni tausta-ajatuksia ja kuva-analyysini tutkintamallin. Toinen osa sisältää esikuva-analyysit ja Kauklahden yläasteella teettämäni tehtävän "kodin tärkein esine" herättämät ajatukset.

Sovellan lopputyössäni lähi- ja reseptioanalyysimalleja. Tulkitsen kuvia omien valintojeni ja mieltymysteni kautta: piirustuksen opetus, taideteollisuus, kuvataide ja yhteiskunnalliset olot ovat läsnä kirjoituksissani. lähteinäni olen käyttänyt ajan piirustus- ja sisustusoppaita, Stylus-lehtiä, taideteollisuutta ja laidehistoriaa käsitteleviä kirjoja sekä 1930-luvun Kotiliesi-lehtiä. Myös kulttuuri- ja yhteiskuntahistoriallinen kirjallisuus näyttäytyy tekstissäni.

Etsin kuviin useita. erilaisia näkökulmia. Käytin omaa persoonallisuuttani välineenä kuvatulkinnoissani. Valitsemani kuvat veivät minut matkalle 1930-luvun maailmaan; koteihin, kouluihin ja kaupunkeihin. Esineet herättivät minussa itsessänikin ajatuksia: olen kirjannut esineen minussa herättämät ajatukset ja muistot lopputyöhöni.

Espoon Kauklahden yhdeksäsluokkalaiset piirsivät kuvat "kodin tärkeimmästä esineestä". Lopussa kirjoitan oppilaiden piirroksista syntyneitä ajatuksiani. Piirrokset esittivät lähinnä elektroniikkaa.
 
 

Aineisto: Kirjallinen tutkielma

Asiasanat: kuva-analyysi, Taidekasvatuksen historia