Pvm: 20.02.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Korpela Kristiina

Työn nimi: Tutkimusmatka Afrikan nykytaiteen lähteille

 

TUTKIMUSMATKA AFRIKAN NYKYTAITEEN LÄHTEILLE - VIISI KERTOMUSTA KULTTUURIEN KOHTAAMISESTA eli miten länsimainen taidekäsitys ja koulutus ovat vaikuttaneet Afrikan nykytaiteeseen.

Tutkielma on syntynyt tarpeesta hankkia tietoa ja materiaalia Afrikan nykytaiteesta sekä opetustyötä että taiteellista työskentelyä varten. Tutkielmassa on kartoitettu nykytaiteen kehitystä neljässä eri maassa (Senegal, Nigeria, Uganda, Etelä-Afrikka) omien tutkimusmatkojen sekä kirjallisten ja kuvallisten lähteiden avulla. Erityisen tarkastelun kohteena on taidekoulutus. Koska eurooppalaisten valloituksilla on ollut valtava vaikutus Afrikan kulttuurien kehitykseen, taidetta on tarkasteltu suhteessa kulttuurien kohtaamisiin ja historiallisiin tapahtumiin.

Länsimaat ovat vaikuttaneet Afrikan taiteeseen toisaalta taidekaupan, toisaalta koulutuksen kautta. 1800-luvulta 1900-luvulle kristillinen lähetystyö vieraannutti afrikkalaisia omista kulttuurisista juuristaan tuomitsemalla taiteen, joka liittyi kiinteästi paikallisiin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin. Taiteen kehittämisen normiksi tuli länsimainen maalaustaide. Siirtomaakaudella vähäinen taideopetus järjestettiin emämaitten mallien mukaan, eikä alkuperäisiä taiteen tekemisen tapoja juurikaan huomioitu. Yksittäiset eurooppalaiset taidekasvattajat käynnistivät 1950-60-luvuilla Afrikan maissa työpajatyyppisiä taidekouluja. joissa länsimaisia tekotapoja yhdistettiin paikallisiin aiheisiin. Kansallisuusaatteen myötä syntyi kansallisromanttista virtauksia, jotka suosivat mytologisia aiheita ja uudistivat perinteisiä tekotapoja.

Länsimainen vaikutus teki aikaisemmin yhteisöllisestä ja kokonaisvaltaisesta taiteesta irrallista kappaletavaraa. Itsenäistymisen jälkeen taidekoulutusta kehitettiin yliopistoissa länsimaisten akateemisten traditioiden pohjalta. Ensimmäiset opiskelijapolvet suuntasivat opetusta afrikkalaisempaan suuntaan. 1980-90 luvuilla syntyi akateemiselle ja kaupalliselle taiteelle vastavirtauksia, jotka pyrkivät vuorovaikutukseen ympäristön kanssa: installaatio-, ja performanssi- ja katutaidetta.

 

Aineisto: Kirja 143 s. joita 60 kuvasivua

Asiasanat: Afrikan nykytaide, taidekoulutus, taiteelliset työpajat, kulttuurien vuorovaikutus