Pvm: 11.09.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Keskitalo Jussi

Työn nimi: "PERHOSENI", tutkielma paikasta, muutoksesta ja muistoista

 

Lopputyöni on tutkielma, joka sisältää teoriaa, kannanottoa ja pohdintaa, ja myös haastatteluosan.

Kaikki alkoi siitä, kun huomasin erään itselleni tärkeän paikan, ns. Villen pellon, olevan muutosten kourissa. Sinne, luonnonvaraiselle pelto ja metsäalueelle, oli kasattu soratie, jonka alle oli vedetty pääviemäri. Alueelle oli tulossa asuinkerrostaloja ja julkisia rakennuksia. Minussa syttyi halu käsitellä jollakin tavoin tuota minulle lapsuudestani asti tärkeää paikkaa. Aluksi mietin syvemmin omaa suhdettani siihen ja pohdin mm. omia Villen peltoon liittyviä muistojani. Muistot ja niiden merkitys ympäristökokemuksessa ovatkin yksi lopputyöni tärkeä osa.

Halusin kuulla myös toisten ihmisten suhteesta Villen peltoon eli Mustan kotkan peltoon, ja lähdin etsimään sitä heidän muistojensa kautta. Alueelle tuleva muutos oli tuolla hetkellä juuri pinnalla ja otin myös ihmisten suhtautumisen tuohon muutokseen tarkasteluni kohteeksi. Haastattelin Ihmisiä nauhurille ja tein heidän kanssaan pieniä kävelyjä paikan päälle. Ihmiset muistelivat erilaisin tekniikoin, mm. valokuvia katsellen, valokuvia ottaen ja piirtäen. Nämä valokuvat ja piirrokset ovat tässä raportissa nähtävillä. lisäksi mukana on jokunen oma piirrokseni.

Tarkoitukseni oli herättää ihmiset ajattelemaan tarkemmin vanhoihin ympäristöihin ja luonnon ympäristöihin kohdistuvaa hyväksikäyttöä. Lisäksi halusin toimia myös kuuntelijana ihmisille, jotta he voisivat puhua tuosta akuutista tapahtumasta jollekin kiinnostuneelle. Keräsin samalla alueelle eräänlaisen postmodernin historian. Samalla pyrin tavoittelemaan myös jonkinlaista alueen "paikan henkeä".

Halusin löytää tämän lopputyön aikana jotain tärkeää yleensä ympäristöjen sekä myös ympäristökasvatuksen kannalta. Lisäksi halusin selvittää omaa taidekäsitystäni.

 

Aineisto: Kirja

Asiasanat: luontosuhde, paikan käsite, muistojen merkitys, ympäristökokemus, paikan historia