Pvm: 1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Karhunen Päivi

Työn nimi: Askelia pimeässä. Meera Hashimoton The Master Painter - koulutuksen kuvaus

 

Lopputyö käsittelee japanilaisen kuvataiteilijan, Meera Hashimoton ohjaamaa maalauskoulutusta, johon osallistuin Intiassa vuonna 1997. Työ käsittää kirjallisen osuuden ja kuvallisen osuuden. Kuvallinen osuus on näyttely koulutuksen aikana ja sen jälkeen tehdyistä töistä. Kidallisessa osuudessa sovellan vapaasti toimintatutkimuksen metodeja. Lähestymistapani on henkilökohtainen ja kokemuksellinen. Kuvailen tapahtumapaikkaa, Meera Hashimoton henkilöhistoriaa ja näkemystä, sekä koulutuksen kulkua. Koulutuksen kuvailun tarkoitus on sekä selvittää maalaamisessani ja maalausnäkemyksessäni tapahtunutta muutosta, että jakaa kokemuksiani ja ajatuksiani koulutuksesta: esitellä erästä taideopetuksen menetelmää. Haastattelen kahta osallistujaa tutkiakseni, miten eli ihmisten kokemukset eroavat toisistaan ja löytyykö niistä yhteisiä elementtejä. Arvioimalla analysoimalla koulutusta pyrin muodostamaan käsityksen siitä, voisinko kokemani ja jäsentämäni perusteella muodostaa itselleni oman opetusmetodin. Tutkin myös koulutuksen yhteyksiä taiteen ja taidekasvatuksen maailmaan. Arvioin omia maalauksiani ja maalausnäkemyksessäni tapahtuneita muutoksia. Tarkastelen maalauksiani kahdesta eri näkökulmasta tutkiakseni ja havainnollistaakseni erästä koulutuksessa, käytettyä näkemisen harjoitusta.

Meera Hashimoto on eräänlainen modernisti, joka korostaa lasten taiteen arvoa ja itseilmaisua. Toisaalta hän uskoo, että maalaamiseen ei tarvita mitään taiteellista lahjakkuutta ja että taide voi olla kollektiivista ilmaisua, joka ei kuulu kenellekään yksilönä. Hänen metodinsa perustuu meditaatioon: omien ehdollistumien tiedostamiseen ja hyväksymiseen sekä kokonaisvaltaiseen ilmaisuun. Koulutuksessa pyrittiin löytämään tila, jossa ihminen on spontaani ja leikkisä. Alussa perusmenetelmä oli maalata lattialla levittäen väliä roiskimalla tai valuttamalla. Hengitysharjoituksilla ja tanssilla haettiin tuntumaa omaan kehoon ja tunteisiin. Myöhemmin maalasimme luontoa pyrkien kehittämään maalaamisen ja näkemisen taitoa.

Näkemykseni maalaamisesta muuttui kevyemmäksi ja vähemmän vakavaksi. Maalaustapani muuttui rennommaksi ja nopeammaksi, eikä ollut enää niin keskittynyt omaan kärsimykseeni. Jotkin koulutuksessa käytetyt harjoitukset, kuten esimerkiksi pääalemaalaustekniikka, rentouden ja rohkeuden hakeminen, näkemisen harjoitukset, pesutekniikka ja mustavalkoisen maalauksen tekniikka sopisivat käytettäväksi myös koulussa kuvaamataidon tunneilla tai erillisillä iltakursseilla.

 

Aineisto: Kirjallinen teos, jossa 17 kuvaa

Asiasanat :maalaus, luovuus, meditaatio